Μειωμένες εισφορές και σε μικρούς εργοδότες

Thursday December 23, 2010 12:15 AM

Δυνατότητα να καταβάλουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (κατά 60% ή 70%, σύμφωνα με πληροφορίες της «Η») θα έχουν από το νέο χρόνο ακόμη και οι εργοδότες που απασχολούν ένα άτομο, εφόσον ενταχθούν στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας που θα εφαρμόσει το 2011 ο ΟΑΕΔ.
Δυνατότητα να καταβάλουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (κατά 60% ή 70%, σύμφωνα με πληροφορίες της «Η») θα έχουν από το νέο χρόνο ακόμη και οι εργοδότες που απασχολούν ένα άτομο, εφόσον ενταχθούν στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας που θα εφαρμόσει το 2011 ο ΟΑΕΔ.

Την ένταξη των πολύ «μικρών» εργοδοτών στο πρόγραμμα που ήδη εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ για τη διατήρηση, σε συνθήκες ύφεσης, των θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις από 2 άτομα και πάνω φέτος, προβλέπει το σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται για το επόμενο χρόνο ο διοικητής του Οργανισμού Ηλ. Κικίλιας.

Στο νέο πρόγραμμα δεν θα μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι από 30 εργαζόμενοι ανά επιχείρηση (έως και τις 31/12/2010 οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν έως και 80 άτομα) καθώς η Ε.Ε. ενέκρινε τη συνέχιση του μέτρου αυτού, όμως, περιόρισε το ύψος της επιχορήγησης την οποία θα μπορεί να λάβει μια επιχείρηση στα 200.000 ευρώ, αντί των 500.000 ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, έως και χθες, είχαν υποβληθεί και εγκριθεί αιτήσεις για την επιδότηση συνολικά 110.713 θέσεων: 30.614 θέσεις σε επιχειρήσεις 2-9 ατόμων, 42.620 θέσεις σε επιχειρήσεις 10 – 49 ατόμων και 37.479 θέσεις σε επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 50 άτομα.

Πηγή Ημερησία