Μέσω τραπέζης οι αγορές αγαθών ή υπηρεσιών άνω των 1.500 ευρώ

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών 1.000.000 επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών έφερε το 2011. Καμία αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας άνω των 1.500 ευρώ δεν θα είναι δυνατό να γίνει με μετρητά, ενώ όλες οι συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων θα διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που θα πληρώνονται μέσω των ίδιων λογαριασμών.
Επιπλέον, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται πλέον να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών τους και όχι με την πληρωμή των αμοιβών τους. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας θα οφείλει να εκδώσει την απόδειξη, ανεξαρτήτως εάν εισπράξει ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή.
Οπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Κουσελά, για αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους προς επιτηδευματίες που περιλαμβάνουν τις προβλεπόμενες ελάχιστες αμοιβές, για τις οποίες εκδίδονται τα αντίστοιχα γραμμάτια προείσπραξης από τους δικηγορικούς συλλόγους, δεν απαιτείται, η εξόφληση των ποσών, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή, δεδομένου ότι ο έλεγχος της απόδειξης της συναλλαγής διασφαλίζεται από τα εκδοθέντα γραμμάτια προείσπραξης.
Δικηγόροι
Στις περιπτώσεις, όμως, που η αμοιβή του δικηγόρου υπερβαίνει την ελάχιστη και το υπερβάλλον ποσό είναι 3.000 ευρώ και άνω, η εξόφληση του επιπλέον ποσού από τον λήπτη της απόδειξης γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή.
Με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζονται ακόμη ότι στο ΦΠΑ (23%), στον οποίο υπάγονται πλέον οι δικηγορικές υπηρεσίες, υπάγεται το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ως προείσπραξη στους δικηγορικούς συλλόγους σε όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται, όπως επίσης και κάθε άλλο ποσό που εισπράττεται συμπληρωματικά ή ανεξάρτητα και αυτοτελώς από αυτό ως αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

ΠΗΓΗ: Ημερησία