Απίστευτες ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας

Διαδικασίες διάρκειας δύο μηνών με έγγραφα να πηγαίνουν από υπηρεσία σε υπηρεσία χρειάστηκαν για να πληρωθεί από το ΝΑΤ μια δαπάνη ύψους ενάμισι (1,5) ευρώ!… Η απίστευτη και όμως… ελληνική ιστορία γραφειοκρατίας αποτυπώνεται στη δημοσιοποιημένη (υποχρεωτικώς, με πρόσφατο νόμο) στο Διαδίκτυο απόφαση του προέδρου του Ταμείου, με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη «για την προμήθεια υλικών για τον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του ΝΑΤ αξίας 1,5 ευρώ».
Οπως προκύπτει από το έγγραφο: Το αίτημα για την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, που πιθανότατα αφορούσε τα… καρφάκια για να κρεμαστεί ο πίνακας ανακοινώσεων, είχε τεθεί εγγράφως (!) στις 15 Οκτωβρίου από το Τμήμα Αρχείου και Επιμελητείας της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΝΑΤ. Το σχετικό τιμολόγιο για το ποσό του 1,5 ευρώ, «συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ», εκδόθηκε στις 22 Νοεμβρίου και η απόφαση έγκρισης της δαπάνης εκδόθηκε στις 16 Δεκεμβρίου για να βγει το ένταλμα πληρωμής.
Ανάλογη (σε έγγραφα και σε χρόνο) ήταν, βέβαια, η διαδικασία για την αγορά και του πίνακα ανακοινώσεων αξίας 15 ευρώ, «συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ». Απλά, αυτή η αγορά έγινε από άλλο κατάστημα…
Ομως, αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση γραφειοκρατικής ιστορίας. Η υποχρεωτική ανάρτηση στο «Διαύγεια» όλων των αποφάσεων δαπανών, ανεξαρτήτου ύψους, έχει φέρει στο φως απίστευτες υποθέσεις, χαρακτηριστικές της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας του Δημοσίου.
Από τον Ιούλιο
Μια από αυτές αφορούσε την προμήθεια 828 λίτρων πετρελαίου κίνησης για μια πλοηγίδα της Πλοηγικής Υπηρεσίας Ρόδου, κόστους 85,5 ευρώ.
Το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε με σήμα στις 26 Ιουλίου 2010 και η απάντηση στο σήμα εκδόθηκε στις 20 Δεκεμβρίου…
Την ίδια ημέρα, στις 20 Δεκεμβρίου, αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο και τα δικαιολογητικά μιας άλλης δαπάνης, που είχε γίνει από τον Πλοηγικό Σταθμό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Η έγκριση είχε δοθεί στις 17 Δεκεμβρίου και αφορούσε την καταβολή 40 ευρώ για να «γεμίσει» βενζίνη ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Λιμενικού.
Πότε είχε πάει στο πρατήριο το αυτοκίνητο να γεμίσει; Τον περασμένο Αύγουστο, μόλις προ τετραμήνου…

ΠΗΓΗ: Έθνος