Πώς θα εκδίδουν αποδείξεις οι επαγγελματίες – Παραδείγματα

Παράδειγμα 1ο
Οδοντίατρος αναλαμβάνει την απονεύρωση δύο δοντιών σε ασθενή του. Ο πελάτης πραγματοποιεί τρεις επισκέψεις και στην τελευταία επίσκεψη ολοκληρώνεται η απονεύρωση άρα και οι προσφερόμενες υπηρεσίες. Η απόδειξη εκδίδεται στην τελευταία (τρίτη) επίσκεψη. Εάν η τελευταία αυτή επίσκεψη είναι στο επόμενο έτος (διαχειριστική περίοδος) η απόδειξη θα εκδοθεί τότε, δεδομένου ότι στις 31 Δεκεμβρίου δεν έχει ολοκληρωθεί η προσφερόμενη υπηρεσία αλλά ούτε και μέρος αυτής.
Παράδειγμα 2ο
Λογιστής αναλαμβάνει την τήρηση βιβλίων και στοιχείων εταιρείας αντί του ποσού των 100 ευρώ ανά μήνα, οπότε εκδίδει τη σχετική απόδειξη τουλάχιστον μέχρι το τέλος κάθε μήνα, ενώ για τη σύνταξη και υποβολή των φορολογικών της δηλώσεων (Φ.Π.Α., Εισοδήματος κ.λπ.) συμφωνεί το ποσό των 80 ευρώ ανά δήλωση, οπότε εκδίδει τη σχετική απόδειξη με την υποβολή κάθε δήλωσης ανεξαρτήτως του εάν εισπράξει το συμφωνηθέν τίμημα ή όχι.
Παράδειγμα 3ο
Ιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του Δημοσίου κατά τη διάρκεια του 2011 και εισπράττει την αμοιβή του στις 23 Μαρτίου του επόμενου έτους, μετά την εκκαθάρισή της από την αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου δαπανών του Δημοσίου, οπότε και εκδίδει την απόδειξη, γιατί η απόδειξη προς το Δημόσιο εκδίδεται με την είσπραξη.

ΠΗΓΗ: Ημερησία