Τα μυστικά της νέας φορολογικής δήλωσης – Ολες οι οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών

Από φορο-ανάκριση θα περάσουν την άνοιξη περίπου 5,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Η νέα φορολογική δήλωση, που θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην εφορία απαιτεί πλήρη καταγραφή των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, καταθέσεις στο εξωτερικό, επαναπατριζόμενα κεφάλαια αλλά και τα ποσά που ξοδεύουν οι φορολογούμενοι για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και οικιακούς βοηθούς. Με τη νέα φορολογική δήλωση το υπουργείο Οικονομικών στήνει μπλόκο στους φορολογούμενους που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό. Οι εν λόγω φορολογούμενοι καλούνται να τις δηλώσουν υποχρεωτικά στη νέα φορολογική δήλωση προκειμένου να ακολουθήσουν έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν δηλώθηκαν τα ποσά των τόκων, εάν πληρώθηκε ο φόρος 8% για την παραμονή των κεφαλαίων στην αλλοδαπή και εάν η απόκτηση των χρημάτων ήταν νόμιμη (έλεγχοι «πόθεν έσχες»). Όσοι αρνηθούν να δηλώσουν τα κεφάλαια που έχουν στο εξωτερικό, τότε εάν εντοπιστούν εκ των υστέρων από διασταυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών θα πληρώσουν την παράλειψή τους αυτή πολύ πιο ακριβά, με πρόστιμα, προσαυξήσεις και εξονυχιστικό έλεγχο του «πόθεν έσχες».
Το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης είναι πιο απαιτητικό λόγω των πολλών και σημαντικών αλλαγών  που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με το φορολογικό νόμο του περασμένου Απριλίου.
Νέα ενιαία φορολογική κλίμακα με αφορολόγητο 12.000 ευρώ και συντελεστές φόρου 18% – 45%, κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων, νέα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, σύνδεση αφορολογήτου με τις αποδείξεις είναι ορισμένες από τις αλλαγές που θα αντιμετωπίσουν οι φορολογούμενοι.
Οι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και αποτυπώνονται στους νέους κωδικούς του εντύπου  Ε1 είναι οι εξής:
Κωδικοί 023-024: Συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδείξεων που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο και συγκεκριμένα από:
δημόσιους υπάλληλους που υπηρετούν στην αλλοδαπή
διαμένοντες σε οίκους ευγηρίας
φυλακισμένους
κάτοικους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους.
Κωδικοί 027-028: Συμπληρώνονται από δημοσίους υπαλλήλους (μόνιμους ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Κωδικοί 013-014. Πρέπει να συμπληρωθούν από συνταξιούχους που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-1945 για τους οποίους προβλέπεται μείωση των νέων τεκμηρίων για κατοικίες, ΙΧ, σκάφη κ.λπ., κατά 30%.
Κωδικοί 019-020: Πρέπει να συμπληρωθούν μόνο από τους φορολογούμενους οι οποίοι το 2010: α) έκαναν έναρξη εργασιών για ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, β) απεκόμισαν κέρδη μέχρι 30.000 ευρώ από την άσκηση της συγκεκριμένης επιχείρησης ή του συγκεκριμένου επαγγέλματος και γ) δεν είχαν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι πληρούν για το 2010 και τρεις αυτές προϋποθέσεις απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος για τα κέρδη που απεκόμισαν.
Κωδικοί 021-022: Τους κωδικούς αυτούς υποχρεούνται να συμπληρώσουν όσοι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια του 2010 εντοπίστηκαν από τις Δ.Ο.Υ. ή το ΣΔΟΕ να  μην έχουν εκδώσει φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις, τιμολόγια κ.λπ.), να έχουν εκδώσει ανακριβή φορολογικά στοιχεία, με αποτέλεσμα την απόκρυψη φορολογητέας ύλης άνω των 1.200 ευρώ, να έχουν εκδώσει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή να έχουν λάβει εικονικά φορολογικά στοιχεία. Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ και θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ του εισοδήματος με 10%.
Κωδικοί 025-026: Τους κωδικούς αυτούς συμπληρώνουν ατομικές επιχειρήσεις και  φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, απασχολώντας παράλληλα προσωπικό καθώς παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών κατά 20% εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έχουν μειωθεί για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους αλλά δεν έχει μειωθεί ταυτόχρονα και ο αριθμός των απασχολουμένων.
Κωδικοί 029 – 040: Συμπληρώνονται από όσους έχουν κεφάλαια στο εξωτερικό.
Κωδικός 769 «Γράψτε την αντικειμενική δαπάνη για δίδακτρα σε σχολεία». Πρέπει να αναγραφεί η δαπάνη που καταβλήθηκε το 2010 για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Κωδικός 770: «Γράψτε την αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των και δασκάλους». Αναγράφεται η αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Η δαπάνη αυτή αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση, ή φυσική αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.
Κωδικοί 723-724: Αφορούν προχώρησαν το 2010 στην αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 10.000 ευρώ.
Κωδικοί 783-784: Στους κωδικούς αυτούς θα πρέπει να δηλωθούν τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια.
Κωδικός 049: Δηλώνεται το συνολικό ποσό των αποδείξεων για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν το 2010.
Δείτε όλες τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης εισοδήματος του 2011 στο συνημμένο PDF

ΠΗΓΗ: Ημερησία