Ενισχύονται οι αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας

Το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) που θα παρουσιάσει τις επόµενες ηµέρες το υπουργείο Εργασίας δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στους Επιθεωρητές Εργασίας και ενισχύσει το ελεγκτικό τους ρόλο. Την ίδια στιγμή, προβλέπει τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, όταν διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας. Αναλυτικότερα, οι αλλαγές που επιφέρει το νοµοσχέδιο για το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας είναι οι εξής:

– Σύσταση και λειτουργία κέντρου επιχειρήσεων που υποδέχεται και αξιολογεί τις καταγγελίες για εισφοροδιαφυγή και οµάδα ετοιµότητας που θα παρεµβαίνει άµεσα για τον έλεγχο. Η οµάδα ετοιµότητας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και θα εξετάζει άµεσα τις καταγγελίες.

-Ηλεκτρονική διασύνδεση του ΣΕΠΕ και συνεργασία µε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) αλλά και τους άλλους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Το ΣΕΠΕ θα συνδέεται ηλεκτρονικά µε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία των άλλων ελεγκτικών µηχανισµών.

-Συµβουλευτική συµβολή του ΣΕΠΕ στην υπογραφή κλαδικών και επιχειρησιακών συµβάσεων.

-Παροχή υπηρεσιών συµβούλου από το ΣΕΠΕ µέσα από οργανωµένο δίκτυο και έκδοση οδηγιών για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, καθώς και την πρόληψη ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών.

-Αυστηροποίηση αλλά και αντικειµενικοποίηση των προστίµων και των διοικητικών κυρώσεων που φθάνουν µέχρι και την οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, όταν διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας.

– Θεσµοθέτηση της υποχρέωσης του ΣΕΠΕ να επιβάλλει πρόστιµα και κυρώσεις για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία (µέχρι τώρα την αρµοδιότητα την είχε κυρίως το ΙΚΑ).

-Θεσµοθέτηση της κάρτας εργασίας, µε την οποία απεικονίζεται ηλεκτρονικά η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του εργαζοµένου, καθώς και το ωράριο εργασίας.

11/1/2011
Πηγή: www.in.gr