Πώς υπολογίζονται τα νέα τεκμήρια – Παραδείγματα

Από φέτος όλοι οι φορολογούμενοι θα υποχρεωθούν να προσδιορίσουν ένα ελάχιστο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα. Με το ελάχιστο αντικειμενικό εισόδημα και το «πόθεν έσχες» θα «συλληφθούν» τα εισοδήματα της παραοικονομίας. Με τον φορολογικό νόμο 3842/2010 έγιναν σαρωτικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με γενίκευση των ρυθμίσεων και διεύρυνση της φορολογικής βάσης με άμεσο στόχο την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων και την αποκατάσταση ίσης μεταχείρισης με την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων που αποτελούσε αδικαιολόγητη εκτροπή, καθώς και την κατάργηση πλήθους φοροαπαλλαγών.
Ταυτόχρονα με τον ίδιο νόμο έγιναν εκτεταμένες μεταβολές στον τρόπο προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος, με τη θέσπιση αντικειμενικών δαπανών, με τις οποίες προσδιορίζεται ένα ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα. Με τις νέες ρυθμίσεις, ήπιες κατά βάση, επιδιώχθηκε η διεύρυνση της φορολογικής βάσης διότι με τη νέα μέθοδο προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος θα ελέγχεται ο τρόπος διαβίωσης και κοινωνικών ομάδων που ανήκουν στη μεσαία εισοδηματική τάξη.
Κατοικίες
Η αντικειμενική δαπάνη ιδιόκτητης ή μισθούμενης κατοικίας ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά,για τα:
* 80 τ.μ.κύριων χώρων 30 ευρώ ανά τ.μ., δηλαδή 2.400 ευρώ.
* Για τα επόμενα 81 ως και 120 τ.μ. κύριων χώρων 50 ευρώ ανά τ.μ., δηλαδή 2.400 + (40Χ50) = 4.400 ευρώ. * Για τα επόμενα 121 ως και 200 τ.μ. κύριων χώρων,80 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. * Για τα επόμενα 201 ως 300 τ.μ.
κύριων χώρων 150 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. * Για τα άνω των 300 τ.μ., 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ιδιόκτητης ή μισθωμένης έχει οριστεί 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας των χώρων.Προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ως 4.999 ευρώ ανά τ.μ.,τα πιο πάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και πάνω τα πιο πάνω ποσά προσαυξάνονται 70%.Οταν υπάρχει μονοκατοικία όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 20%.Για τις κατοικίες που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού,θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή εκκίνησης.Στην περίπτωση που στην κατοικία υπάρχει συνιδιοκτησία η αντικειμενική αξία επιμερίζεται μεταξύ των συνιδιοκτητών με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας καθενός.Αν η κατοικία είναι κενή δεν υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη.Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται από τον φορολογούμενο με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου λογαριασμού της ΔΕΗ ή με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.
Παράδειγμα:
Εστω διαμέρισμα πολυκατοικίας με επιφάνεια κύριων χώρων 130 τ.μ.και επιφάνεια βοηθητικών χώρων 20 τ.μ.Το διαμέρισμα βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης μικρότερη από 2.800 ευρώ το τ.μ.
* Αντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων: (80×30) + (40×50) = 5.200 ευρώ.
* Αντικειμενική δαπάνη βοηθητικών χώρων:
20×30 = 600 ευρώ.
* Συνολική αντικειμενική δαπάνη 5.800 ευρώ.
Εξοχικά
Αντικειμενική δαπάνη ιδιόκτητης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρηθείσας δευτερεύουσας κατοικίας:
Ως ετήσια αντικειμενική δαπάνη των δευτερευουσών κατοικιών λαμβάνεται το ήμισυ της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει όταν υπάρχει κύρια κατοικία με συνυπολογισμό των βοηθητικών χώρων.Στην περίπτωση που η δευτερεύουσα κατοικία δεν είναι ιδιόκτητη,αλλά μισθώνεται και διάρκεια της μίσθωσης έχει οριστεί για ορισμένους μήνες μέσα στο έτος,η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης μερίζεται ανάλογα με τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση.Διάστημα μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.
Οι αντικειμενικές δαπάνες
Για πρώτη φορά θεσπίζεται ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης η οποία αποτελεί την αντικειμενική δαπάνη «βάσης» στην οποία θα προστίθενται όλες οι άλλες αντικειμενικές δαπάνες που κατά περίπτωση έχει ο φορολογούμενος.
Η δαπάνη αυτή έχει οριστεί στο ποσό των 3.000 ευρώ για τον άγαμο και στο ποσό των 5.000 ευρώ για τον έγγαμο.Στα ποσά αυτά θα προστίθενται οι λοιπές αντικειμενικές δαπάνες οι οποίες έχουν οριστεί ως εξής:
Δίδακτρα
Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης,όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια,καθώς και σε ιδιωτικά σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες.Στην περίπτωση γονέων που είναι διαζευγμένοι και που ένας εξ αυτών βαρύνεται με τα παιδιά ως προστατευόμενα και ο άλλος γονέας καταβάλλει τα δίδακτρα,η δαπάνη των διδάκτρων βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τα δίδακτρα.
Αεροσκάφη
* Για ανεμόπτερα στο ποσό των 8.000 ευρώ. * Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα,καθώς και ελικόπτερα στο ποσό των 65.000 ευρώ για τους 150 πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους προσαυξάνεται με το ποσό των 500 ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους 150 ίππους.
* Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα στο ποσό των 200 ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης.
Η αντικειμενική δαπάνη των αεροσκαφών,ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων που έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους εταιρείες,λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των προσώπων που είναι εταίροι,διαχειριστές,διευθύνοντες σύμβουλοι,πρόεδροι κ.λπ.
Σκάφη
* Για τα ταχύπλοα σκάφη αναψυχής ανοικτού τύπου,ταχύπλοα και μη,ολικού μήκους ως 5 μέτρα,στο ποσό των 3.000 ευρώ. Για σκάφη αυτού του τύπου πάνω από 5 μέτρα,η τεκμαρτή δαπάνη έχει οριστεί το ποσό των 4.000 ευρώ.
* Για σκάφη με χώρο ενδιοιτησης ως και 7 μέτρα ορίστηκε στις 8.000 ευρώ * Από 7 και ως 10 μέτρα +2.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο * Από 10 ως 12 μέτρα +5.000 ευρώ ανά μέτρο * Από 12 ως 15 μέτρα +10.000 ευρώ για κάθε μέτρο * Από 15 ως 18 μέτρα +15.000 ευρώ για κάθε μέτρο * Από 18 ως 22 μέτρα +20.000 ευρώ για κάθε μέτρο * Από 22 μέτρα +35.000 ευρώ για κάθε μέτρο Η πιο πάνω αντικειμενική δαπάνη μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του σκάφους κατά ποσοστό 15% αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από 5 έτη και ως 10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και κατά 30% αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.
Αυτοκίνητα
Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ή μεικτής χρήσης και τύπου jeep έχει οριστεί ως εξής:
* Για αυτοκίνητα ως 1.200 κ.εκ.σε 3.000 ευρώ.
* Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200
κ.εκ.και ως 2.000 κ.εκ.,προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
* Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ.
και ως 3.000 κ.εκ. προστίθενται 500 ευρώ ανά 100 κ.εκ.
* Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.εκ.προστίθενται 700 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
Τα πιο πάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου,η οποία υπολογίζεται κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 έτη και ως 10 έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.
Αν κύριος ή κάτοχος του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου είναι ανήλικο παιδί η αντικειμενική δαπάνη του αυτοκινήτου αυτού λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και αν αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα του άλλου γονέα.
Αν επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ ανήκουν σε εταιρείες η αντικειμενική δαπάνη των αυτοκινήτων αυτών μερίζεται μεταξύ των ομόρρυθμων εταίρων,των εταίρων της ΕΠΕ ή των διαχειριστών εταίρων αυτής,μεταξύ των διευθυντών, των εντεταλμένων,συμβούλων,των διοικητών και του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας.
Οικιακοί βοηθοί
Ως ετήσια δαπάνη για το βοηθητικό οικιακό προσωπικό λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από το κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά περίπτωση για κάθε κατηγορία εργαζομένων.Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 67% και πάνω από φυσική αναπηρία ή διανοητική καθυστέρηση ή είναι ηλικίας πάνω από 65 έτη και απασχολεί νοσοκόμο.

Πισίνες
Η αντικειμενική δαπάνη δίνεται από τον πιο κάτω πίνακα: Η αντικειμενική δαπάνη για τις κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήματα πολυκατοικιών επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων με βάση τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος στο οικόπεδο.

ΠΗΓΗ: Το Βήμα