Φορο-έλεγχοι made in Usa: e-φακέλωμα όλων των συναλλαγών

Νέου τύπου ελέγχους με βάση τις δαπάνες διαβίωσης και τα περιουσιακά στοιχεία προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στο τέλος Ιανουαρίου. Πρόκειται για «Μεγάλο Αδελφό» με ηλεκτρονικό φακέλωμα όλων των συναλλαγών των φορολογούμενων (εμπορικά καταστήματα, κέντρα διασκέδασης, συμβολαιογραφεία, πολεοδομίες, ξενοδοχεία, τράπεζες, ιδιωτικές κλινικές και εκπαιδευτήρια, ΔΕΚΟ κ.λπ.) και των περιουσιακών τους στοιχείων.
Οι έλεγχοι, που θα γίνονται μέσω πλέγματος αντικειμενικών τεκμηρίων και κριτηρίων θα είναι στοχευμένοι και θα στηρίζονται στη μεθοδολογία της Αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης οικονομικού εγκλήματος (IRS), σύμφωνα με την οποία το εισόδημα προσδιορίζεται από τον τρόπο διαβίωσης και τον συσσωρευμένο πλούτο.
Με το νέο σύστημα οι ελεγκτικές αρχές θα διενεργούν διασταυρώσεις του δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογούμενου με το αρχείο που θα έχουν στους υπολογιστές τους και στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένες όλες οι δαπάνες διαβίωσης και οι συναλλαγές καθώς και οι αγορές περιουσιακών στοιχείων.
Από το άθροισμα των συγκεκριμένων δαπανών θα προκύπτει το ύψος του εισοδήματος που θα πρέπει να δηλώνει ο φορολογούμενος και σε περίπτωση που αυτό είναι χαμηλότερο ο φόρος θα υπολογίζεται επί του «τεκμαρτού» και θα επιβάλλονται και τσουχτερά πρόστιμα και κυρώσεις που θα φθάνουν μέχρι ποινική δίωξη και φυλάκιση, ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης.
Το ηλεκτρονικό αρχείο, που θα αποτελεί τον πληροφοριοδότη και τον πλοηγό των ελεγκτικών αρχών, θα περιλαμβάνει τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων καθώς και τις συναλλαγές παντός είδους. Ειδικότερα για κάθε φορολογούμενο, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε επιχείρηση, θα δημιουργηθεί ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος με στοιχεία για το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος κάθε χρόνο, το επάγγελμα, τις δαπάνες για αγορές καταναλωτικών αγαθών και την παροχή υπηρεσιών καθώς και περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, τις τυχόν επιχειρηματικές δραστηριότητες, την κατοχή μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών τίτλων, το σύνολο των συναλλαγών με τις τράπεζες κ.ά.
Αναλυτικά στοιχεία. Η επιλογή των φορολογούμενων που θα υπόκεινται σε εξονυχιστικό έλεγχο θα γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο, που θα περιέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για το επάγγελμα, τα τεκμήρια και το ιστορικό (συνέπεια ή μη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, είδος και έκταση φορολογικών παραβάσεων κ.ά).
Στο στόχαστρο θα μπαίνουν εκείνοι που οι δαπάνες διαβίωσής τους δεν συνάδουν με τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς και όσοι έχουν υψηλές επιστροφές φόρου, μεγάλες και απότομες μεταβολές εισοδήματος και περιουσίας και υψηλές αφορολόγητες δαπάνες, ενώ ανά επαγγελματική κατηγορία στην πρώτη γραμμή των ελέγχων θα βρίσκονται μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΠΗΓΗ: Έθνος