Οι καινοτομίες του νέου φορολογικού

Monday January 10, 2011 12:30 AM

Η υπερ-εφορία στην οποία θα υπάγονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, ο οικονομικός εισαγγελέας αποκλειστικής απασχόλησης για φορολογικά θέματα, καθώς και ο φορο-διαμεσολαβητής για την άμεση επίλυση των φορολογικών διαφορών αποτελούν μερικές από τις καινοτόμες ρυθμίσεις που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της υιοθέτησης ενός σύγχρονου πρότυπου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης.
Το μοντέλο αυτό θα λειτουργεί βάσει διεθνών προδιαγραφών, με σταθερούς κανόνες, μηχανογραφική υποστήριξη, αποκεντρωμένη οργάνωση, απλή και ενιαία ελεγκτική διαδικασία, βάσει συμφωνημένων στόχων, αλλά και με λογοδοσία, όταν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι. Απώτερος στόχος η έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων και η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από φορολογικές υποθέσεις.

Η υπερ-εφορία στην οποία θα υπάγονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, ο οικονομικός εισαγγελέας αποκλειστικής απασχόλησης για φορολογικά θέματα αλλά και ο φορο-διαμεσολαβητής για την άμεση επίλυση των φορολογικών διαφορών στις ΔΟΥ αποτελούν μερικές από τις καινοτόμες ρυθμίσεις που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της υιοθέτησης ενός σύγχρονου πρότυπου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης.

Το μοντέλο αυτό, που αναμένεται να αποτυπωθεί με το φορολογικό νομοσχέδιο του Φεβρουαρίου, θα λειτουργεί βάσει διεθνών προδιαγραφών, με σταθερούς κανόνες, μηχανογραφική υποστήριξη, αποκεντρωμένη οργάνωση, απλή και ενιαία ελεγκτική διαδικασία βάσει συμφωνημένων στόχων αλλά και με λογοδοσία όταν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτοί.

Απώτερος στόχος, η ενίσχυση των εσόδων από την πάταξη του φαινομένου, η απλοποίηση όλων των φορολογικών διαδικασιών στο πλαίσιο ενίσχυσης των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογικών Αρχών και φορολογουμένων αλλά και η έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων προκειμένου να θωρακισθεί το τριετές σχέδιο εξόδου από την κρίση.

Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι μετά την επιβάρυνση που έχουν υποστεί επιχειρήσεις και νοικοκυριά από τα φορολογικά μέτρα και την οικονομική κρίση, το μεγαλύτερο βάρος για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας πέφτει στον περιορισμό των δαπανών και τη σύλληψη της φοροδιαφυγής.

Το εγχείρημα της αλλαγής των φοροελεγκτικών μηχανισμών αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρει υπηρεσιακός παράγοντας του υπουργείου, θα απελευθερωθούν πόροι προκειμένου στο διάστημα αυτό να χρηματοδοτηθούν ταυτοχρόνως αναπτυξιακοί και κοινωνικοί στόχοι.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού αναμένεται να δημιουργηθούν παράλληλα ευέλικτες υπηρεσίες στις εφορίες, που θα έχουν ως αποκλειστικό έργο την παρακολούθηση και τακτοποίηση των ληξιπροθέσμων χρεών και θα επεμβαίνουν προληπτικά όταν βλέπουν αλλαγές στη συμπεριφορά των φορολογουμένων (π.χ. καθυστερήσεις στην υποβολή δηλώσεων, σταδιακή συσσώρευση μικρών χρεών κ.ο.κ.) έτσι ώστε να αποφεύγεται η εκτίναξη των φορολογικών τους υποχρεώσεων που θα είναι αδύνατο εκ των πραγμάτων να τακτοποιηθούν.

– Υπερ-εφορία: Μία από τις καινοτόμες ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο είναι και η σύσταση υπερ-εφορίας για την «εξυπηρέτηση» των 1.200 μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας. Η ΔΟΥ αυτή, παράλληλα με τις παραδοσιακές εργασίες που θα παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές, προτείνεται να αναλάβει παράλληλα το ελεγκτικό έργο που έχουν σήμερα τα ελεγκτικά κέντρα, διενεργώντας προληπτικούς, προσωρινούς και τακτικούς ελέγχους στις μεγάλες επιχειρήσεις (τράπεζες, χρηματιστηριακές εισηγμένες επιχειρήσεις κ.λπ.).

– Οικονομικός εισαγγελέας: Τη θέσπιση του θεσμού του οικονομικού εισαγγελέα θα προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο, ο οποίος θα απασχολείται μόνιμα στο υπουργείο Οικονομικών, θα παρεμβαίνει σε σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής και θα εποπτεύει σημαντικές εκκρεμείς υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να προλαμβάνεται η παραγραφή τους. Εκτιμάται ότι σήμερα εκκρεμούν οι δικαστικές αποφάσεις για φορολογικές υποθέσεις συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ήδη θεσμοθετήθηκε η επίσπευση του χρόνου εκδίκασης των φορολογικών υποθέσεων στα δικαστήρια, ο οποίος αναμένεται να περιοριστεί από τα 7-10 χρόνια που διαρκούσε μέχρι πρόσφατα στα 3,5 χρόνια.

– Φορο-διαμεσολαβητής: Στο ίδιο νομοσχέδιο θα προβλέπεται και η θέσπιση του φορο-διαμεσολαβητή, που θα λειτουργεί εντός των εφοριών και στα πρότυπα του τραπεζικού διαμεσολαβητή. Ο θεσμός θα αποσκοπεί στο να μειωθούν οι υποθέσεις φορολογικών διαφορών ανάμεσα στους φορολογουμένους και τις φορολογικές Αρχές που καταλήγουν στα δικαστήρια και να μην καθυστερεί η είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων.

Προκειμένου να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος στον διαμεσολαβητή θα πρέπει να προκαταβάλει κάποιο ποσοστό επί του φόρου που έχει αρχικά βεβαιωθεί και εντός τριών το πολύ μηνών, θα βγαίνει η απόφαση από την Αρχή. Το ποσό της προκαταβολής θα είναι χαμηλό προκειμένου να μην λειτουργεί αποτρεπτικά, σε αντίθεση με το υψηλό ποσοστό του 25% που προβλέπεται για προσφυγή στα δικαστήρια.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται ακόμη και αυτό το ποσοστό του 25% να… διπλασιαστεί(!) για λόγους δημοσίου συμφέροντος, έτσι ώστε να καταστεί ασύμφορη η προσφυγή και να μην λιμνάζουν οι υποθέσεις στα δικαστήρια.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο πνεύμα της διαφάνειας των ελέγχων και της αντιμετώπισης της διαφθοράς των φορολογικών οργάνων, το υπουργείο σχεδιάζει να προχωρήσει σε αλλαγές που θα αφορούν από τη στελέχωση των φορολογικών υπηρεσιών και τον χρόνο θητείας των υπαλλήλων σε νευραλγικά ελεγκτικά πόστα μέχρι την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και την επαναξιολόγησή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η μετακίνηση των υπαλλήλων από μία οργανική μονάδα στην άλλη δεν θα θεωρείται μετάθεση και θα διενεργείται με απλή υπουργική απόφαση και με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στο ίδιο πνεύμα της διαφάνειας κινείται και η σύσταση πέντε διευθύνσεων, που θα είναι αρμόδιες για τον ελεγκτικό σχεδιασμό του υπουργείου.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ελέγχου πρόκειται να αναδιοργανωθεί στα εξής τμήματα: Σχεδιασμού και συντονισμού ελέγχου φυσικών – νομικών προσώπων και μεγάλων επιχειρήσεων, ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), off shore επιχειρήσεων, ηλεκτρονικού εμπορίου και επιβολής ποινών.

Πηγή Κέρδος

Για τι ίδιο θέμα η Ημερησία γράφει

Ειδικός εισαγγελέας εναντίον φοροφυγάδων
Το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών για την πατάξη της φορο­διαφυγής θα περιληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του μήνα. Τα δέκα μέτρα για τόνωση των εσόδων.

Οικονομικό εισαγγελέα και φορολογικό διαιτητή «ρίχνει» στο μέτωπο κατά της φοροδιαφυγής το υπουργείο Οικονομικών καθιστώντας παράλληλα δυσκολότερη και ακριβότερη την προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τους φορολογούμενους που αμφισβητούν τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων. Το οικονομικό επιτελείο, υπό την πίεση της τρόικας, σχεδιάζει να στριμώξει φοροφυγάδες και επιτηδευματίες που δεν αποδίδουν στο Δημόσιο το ΦΠΑ, φαινόμενο που το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί και λόγω της κρίσης.

Το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών και θα περιληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του μήνα προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες:

1 Την αύξηση από 25% σε 50% των προστίμων και άλλων ποσών που θα πρέπει να καταβάλει ο φορολογούμενος για να μπορέσει να ασκήσει προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. Έτσι, για να διευθετήσει κάποιος φορολογούμενος διά της δικαστικής οδού τις διαφορές του με τις ελεγκτικές αρχές, θα πρέπει να πληρώσει το μισό των φόρων και προστίμων που του επιβλήθηκαν. Με την αύξηση της προκαταβολής στο 50%, ουσιαστικά το υπουργείο «κλείνει» το δρόμο προς τη Δικαιοσύνη για τους φορο-παραβάτες τους οποίους οδηγεί στο διοικητικό συμβιβασμό και επιταχύνεται η είσπραξη των προστίμων από το Δημόσιο.

2 Τη θέσπιση του θεσμού του οικονομικού εισαγγελέα. Ο οικονομικός εισαγγελέας θα απασχολείται μόνιμα στο υπουργείο Οικονομικών και θα παρεμβαίνει σε σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής: «Θέλουμε να υπάρχει εισαγγελέας ο οποίος να είναι αποκλειστικής απασχόλησης και να μην ασχολείται έχοντας ως πάρεργο φορολογικές υποθέσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Οικονομικών Δημ. Κουσελάς.

3 Τη δημιουργία μια νέας Ανεξάρτητης Αρχής εξωδικαστικού συμβιβασμού, στην οποία θα μπορεί να προσφύγει κάθε φορολογούμενος που αμφισβητεί τα αποτελέσματα των φορο-ελέγχων. Η Αρχή αυτή, θα αποφασίζει μέσα σε διάστημα 90 ή το πολύ 120 ημερών για το ποια πλευρά έχει δίκιο. Βασικό κίνητρο για την προσφυγή των φορολογούμενων στη διαιτησία θα είναι το μικρότερο ποσό προκαταβολής επί του προσφυγής που έχει επιβληθεί έναντι της προσφυγής στη Δικαιοσύνη, η οποία επίσης θα παραμένει ενεργή – αλλά ακριβότερη επιλογή, μετά και την αύξηση της προκαταβολής στο 50%. Σήμερα, στα δικαστήρια εκκρεμούν περίπου 150.000 δίκες φορολογικού περιεχομένου, η εκδίκαση των οποίων απαιτεί 8 με 12 χρόνια και τα έσοδα του Δημοσίου που λιμνάζουν από αυτές τις υποθέσεις στις αίθουσες των δικαστηρίων αγγίζουν τα 33 δισ. ευρώ.

4 Την ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας για τη απόδοση ΦΠΑ για ένα συγκεκριμένο ποσό και πάνω. Η ρύθμιση βρίσκεται υπό διαμόρφωση με το υπουργείο Οικονομικών να επιδιώκει το χαρακτηρισμό του αδικήματος του ΦΠΑ από στιγμιαίο σε διαρκές για να εφαρμόζεται η διαδικασία του Αυτόφωρου. Έτσι όποιος συλλαμβάνεται να μην έχει αποδώσει στο Δημόσιο το ΦΠΑ θα οδηγείται με χειροπέδες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

5 «Πόιντ σύστεμ» για την αξιολόγηση όλων των εφοριακών. Συγκεκριμένα σε κάθε υπηρεσία καθιερώνονται ποσοτικοί δείκτες απόδοσης για την εκπλήρωση των οποίων όλοι οι εφοριακοί θα είναι υπόλογοι. Οι υπάλληλοι που θα πετυχαίνουν τους στόχους και θα έχουν καλή επίδοση θα προάγονται.

6 Καθιερώνεται αυστηρότερο σύστημα ποινών για υπαλλήλους με χαμηλή απόδοση και επιβάλλονται διαδικασίες – εξπρές για απολύσεις και τη δίωξη των επίορκων υπαλλήλων. Υιοθετούνται οι αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες για να αντιμετωπιστούν τα παραπτώματα, η διαφθορά, η χαμηλή απόδοση των εφοριακών. Σε περίπτωση παράβασης καθήκοντος οι υπάλληλοι θα αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη και θα απολύονται.

7 Η υποβολή των δηλώσεων, η συλλογή οφειλών, οι έλεγχοι, οι διασταυρώσεις, καθώς και η επεξεργασία των επιστροφών φόρων θα γίνονται σε κεντρικό επίπεδο όπως ηλεκτρονικά μέσω του Taxis και νέου Taxisnet και των 13 Περιφερειακών Κέντρων, η σύσταση των οποίων προβλέπεται με το φορολογικό «Καλλικράτη».

8 Αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού που συνοδεύεται με συγχωνεύσεις και καταργήσεις ΔΥΟ και αναβάθμιση των δικαστικών τμημάτων.

9 Επικοινωνιακή εκστρατεία και δράσεις ενημέρωσης για την εμπέδωση φορολογικής συνείδησης.

10 Νέα πληροφοριακά συστήματα (Elenxis) που αλλάζουν ριζικά τους φορο-ελέγχους. Με το Elenxis oι ελεγκτές θα πηγαίνουν «διαβασμένοι» στις επιχειρήσεις. Ο ελεγκτής έχει «κατεβάσει» τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υπόθεσης Ελέγχου στο laptop του. Ο ηλεκτρονικός φάκελος περιέχει πληροφορίες για το φορολογικό προφίλ του ελεγχόμενου (συνοπτικά και ουσιώδη στοιχεία από κάθε φορολογική περιοχή, π.χ. εισόδημα, ΦΠΑ, ΚΒΣ κ.λπ.). Ο ελεγκτής έχει στη διάθεσή του ένα σύνολο από προκαθορισμένα ελεγκτικά βήματα (που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία).

Το αποτέλεσμα κάθε ελεγκτικού βήματος που διενεργείται καταγράφεται στο φάκελο και με το πέρας του ελέγχου ο φάκελος «συγχρονίζεται» με το κεντρικό σύστημα στη ΓΓΠΣ επιτρέποντας στις κεντρικές ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεσα εικόνα της πορείας του ελέγχου και για μεμονωμένους ελέγχους αλλά και στατιστικά για όλη την επικράτεια.

Αυτόφωρο
Ενστάσεις από τους δικαστικούς

Eνστάσεις, αλλά και επιφυλάξεις συνταγματικού επιπέδου εκφράζουν δικαστικοί λειτουργοί και άλλοι έγκριτοι νομικοί σχετικά με τις εξαγγελλόμενες ρυθμίσεις για νέα αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τη φοροδιαφυγή, με την αξιοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας για τους παραβάτες.

Εκφράζονται πολλές ενστάσεις για το πώς θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο μία παράβαση που διαπιστώνεται π.χ. μετά από 2-3 μήνες από την τέλεσή της.

Ακόμα και αν η κυβέρνηση καταφύγει στη λογική της νομοθεσίας που θέλει ως αυτόφωρα τα αδικήματα περί Τύπου, είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν συνταγματικά προβλήματα σχετικά με τη σύλληψη ενός πιθανού παραβάτη, με βάση τις εγγυήσεις που θέτει το Σύνταγμα (σε συντομότατο διάστημα από τη διάπραξη του αυτοφώρου αδικήματος).

Παράλληλα, οι δικαστικοί εκτιμούν ότι πέρα από τα συνταγματικά προβλήματα θα προκύψουν και πολλά πρακτικά, αφού οι σχετικές υποθέσεις θα οδηγούνται αναγκαστικά σε αναβολή για να γίνουν εκθέσεις ελέγχου, για να κριθούν ενστάσεις σε διοικητικά δικαστήρια κ.λπ.