Παράταση για την περαίωση έως και τις 11 Φεβρουαρίου

Παράταση έως τις 11 Φεβρουαρίου έδωσε το υπουργείο Οικονομικών στις κάθε είδους προθεσμίες που αφορούν την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων, την υποβολή σχετικών αιτήσεων από τους επιτηδευματίες καθώς και την υποβολή αιτήσεων επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων.
Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά προκειμένου να διευκολυνθούν επιχειρήσεις για τις οποίες δεν κατέστη δυνατόν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα