Το μυστικό για επιτυχείς επενδύσεις το 2011

Στη διάρκεια του 2011 η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να διατηρηθεί σε αναπτυξιακή τροχιά, καθώς η τρομακτική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης στις αναδυόμενες αγορές θα βοηθήσει να αντισταθμιστούν οι μικρότεροι ρυθμοί ανάπτυξης των ανεπτυγμένων χωρών. Όμως, οι ανισορροπίες που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, τροφοδοτούν την αβεβαιότητα όσον αφορά την οικονομική, τη νομισματική και την εμπορική πολιτική των κρατών, γεγονός που υπογραμμίζει το πόσο σημαντική θα αποδειχτεί για τους επενδυτές το 2011 η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους.
Με τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας να δείχνουν μείωση στο 4%, από το 4,8% που εκτιμάται ότι θα κλείσει το 2010, οι επενδυτές θα πρέπει κατά την άποψή μας να αναζητήσουν εκείνες τις τοποθετήσεις που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του εισοδήματός τους, και να προτιμήσουν τις μετοχές και τα εμπορεύματα, έναντι των εταιρικών και τα κρατικών ομολόγων. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους θα λειτουργήσει ως προστασία έναντι μιας ενδεχόμενης αύξησης του πληθωρισμού.
Αποδόσεις
Το 2010 οι μεγάλες αποδόσεις προήλθαν από μετοχές μικρότερων αγορών όπως είναι η Ταϊλάνδη, η Τουρκία και η Ινδονησία. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του 2011. Κατά την άποψή μας, οι καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες παρουσιάζονται στις αναδυόμενες αγορές μικρής κεφαλαιοποίησης, καθώς και στις μετοχές των βρετανικών και των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Από πλευράς κλάδων, ελκυστικός εμφανίζεται ο κλάδος του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ενέργειας γενικά, καθώς κι εκείνος των τηλεπικοινωνιών.Παράλληλα, η αύξηση που παρατηρείται στα ρευστά διαθέσιμα των επιχειρήσεων θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο γύρο συγχωνεύσεων και εξαγορών. Κατά την επιλογή των μετοχικών τίτλων, οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη μερισματική απόδοση, παρά στην προσδοκώμενη αύξηση της τιμής τους. Το 2011 οι επενδυτές θα πρέπει να αρχίσουν να στρέφουν και πάλι το ενδιαφέρον τους περισσότερο στα μερίσματα, τα οποία παραδοσιακά αποτελούν έναν από τους βασικότερους συντελεστές μιας καλής απόδοσης, και όχι στην προοπτική αύξησης της τιμής των μετοχών. Καθώς οι επενδυτές επιδίδονται πλέον στο κυνήγι των αποδόσεων, πιστεύουμε ότι η αγορά των ομολόγων για τη χρηματοδότηση των κρατικών χρεών θα αποκτά όλο και μικρότερη αξία.
Από την άλλη, στην περίπτωση των ομολόγων που εκδίδουν εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, ενδέχεται να υπάρξει μεγάλη ζήτηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011. Η Merrill Lynch Wealth Management εκτιμά ότι η ανοδική τάση στις τιμές των εμπορευμάτων θα διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια του 2011, καθώς αναμένεται ότι η Κίνα θα καταφέρει να αποφύγει την υπερθέρμανση της οικονομίας της.
Η ανάπτυξη των ασιατικών οικονομιών οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για ενέργεια, χαλκό και βιομηχανικά μέταλλα. Παρ’ όλα αυτά, το ράλι της τιμής του χρυσού έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι μετοχές είναι πλέον εξίσου καλή προστασία έναντι του πληθωρισμού.
Παράλληλα, η αγορά των ακινήτων στη Μ. Βρετανία αρχίζει να επιστρέφει ως μια ελκυστική πηγή εισοδήματος.
Η κτηματαγορά προσφέρει πλέον αποδόσεις της τάξης του 4% πάνω από την απόδοση των μετοχών, και του 6% πάνω από τα εγγυημένα ομόλογα (inflation-prote­cted bonds). Στα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων, οι τίτλοι του αμερικανικού δημοσίου είναι σε καλή τιμή και φαντάζουν ως μια επιλογή χαμηλού ρίσκου. Σε περίπτωση ανόδου του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, τότε είναι πιθανό να δούμε και τις ιαπωνικές μετοχές να υπεραποδίδουν, όπως εξάλλου έχει συμβεί και στο παρελθόν..

ΠΗΓΗ: Ημερησία