Φέτος θα εκτυπωθούν και θα αποσταλούν μόνο 3,9 εκ. δηλώσεις

Friday February 18, 2011 09:15 AM

Ανακοίνωση σχετικά με τα έντυπα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011

Ξεκίνησε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών η εκτύπωση και η αποστολή των εντύπων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011.

Φέτος, θα εκτυπωθούν και θα αποσταλούν μόνο 3,9 εκ. δηλώσεις (αντί για 5,6 εκ. που στάλθηκαν πέρσι), καθώς μεγάλος αριθμός φορολογουμένων θα υποβάλει τις δηλώσεις ηλεκτρονικά.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν. 3842/2010 η ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική για όλους όσους ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση, καθώς και για όσους υποβάλλουν την δήλωσή τους μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή.  Επιπλέον, εκτιμάται ότι η πλειοψηφία όσων υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους το 2010, θα συνεχίσουν την ηλεκτρονική υποβολή. Συνολικά, εκτιμάται ότι 1,7 εκ. φορολογούμενοι θα υποβάλουν το 2011 τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά.

Φέτος, για πρώτη φορά, οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους δεν θα λάβουν τυπωμένα έντυπα και οδηγίες υποβολής της δήλωσης, αφού θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά μέσω του διαδικτύου.  Με το μέτρο αυτό εξοικονομούνται 3,7 εκ. ευρώ, 243 τόνοι χαρτιού, ενώ το περιβάλλον θα επιβαρυνθεί με 600 τόνους λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

Τέλος, για όσους φορολογούμενους υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, θα υπάρχει στη δήλωση ειδική σημείωση με το ποσό της οφειλής και κλήση για την άμεση τακτοποίησή της. Υπολογίζεται ότι 590 χιλιάδες δηλώσεις θα έχουν τη συγκεκριμένη ειδοποίηση.