Με κάρτα αγορές άνω των € 3.000

Μετρητά τέλος για αγορές αξίας άνω των 3.000 ευρώ από την 1η Απριλίου! Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, κάθε συναλλαγή των καταναλωτών, εφόσον η αξία της υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, θα γίνεται είτε µέσω πιστωτικής κάρτας είτε µέσω χρεωστικής κάρτας είτε µε τραπεζική επιταγή. Πρόκειται για µέτρο που εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του υπουργείου Οικονοµικών για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, αφού έτσι η Εφορία θα µπορεί να ελέγχει πλέον ανά πάσα στιγµή, µέσω των τραπεζών, όλες τις συναλλαγές στην αγορά από ένα σηµαντικό ύψος και άνω. το άρχικο μέτρο που ψηφίστηκε πέρυσι αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει ενεργοποιηθεί προέβλεπε την υποχρεωτική εξόφληση µέσω κάρτας ή επιταγής των συναλλαγών των καταναλωτών (αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών) όταν τοποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Θεωρήθηκε ωστόσο ότι, προκειµένου η αγορά να προσαρµοστεί πιο εύκολα, είναι σκόπιµο κατά τους πρώτους µήνες εφαρµογής του το µέτρο να αφορά συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ και µόνο από την 1η Ιανουαρίου 2012 να ισχύσει το όριο των 1.500 ευρώ.
Τα παραπάνω προβλέπει το σχέδιο της υπουργικής απόφασης που επεξεργάζεται ο γ.γ.του υπουργείου Οικονοµικών ∆ηµήτρης Γεωργακόπουλος, για το οποίο έχει δοθείτο πράσινο φως από τον υπουργό Οικονοµικών Γιώργο Παπακωνσταντίου και αναµένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.
Γιά αγορά μέ δόσεις.
Αν τώρα οι αγορές άνω των 3.000 ευρώ γίνονται µε δόσεις, η αξία της συναλλαγής θα εµφανίζεται ολόκληρη στην απόδειξη, ωστόσο ο πελάτης θα επιβαρύνεται τµηµατικά κάθε µήνα µε το ποσό της άτοκης ήέντοκης δόσης, όπως ακριβώς ισχύει σήµερα. Για παράδειγµα, αν κάποιος αγοράσει µια οικοσκευή αξίας 6.000 ευρώ και συµφωνήσει η πληρωµή της να γίνει σε 12 άτοκεςδόσεις, ενώ θα πάρει απόδειξη για όλο το ποσό, θα χρεώνεται κάθε µήνα µε 500 ευρώ στον λογαριασµό της κάρτας του.
Γιά τις έπιχέιρηςέις. Ειδικά όσον αφορά τις επιχειρήσεις,στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών επισηµαίνουν ότι βρίσκονται ήδη σε ισχύ οι υποχρεωτικές συναλλαγές µέσω επαγγελµατικών λογαριασµών για ποσά αξίας άνω των 3.000
ευρώ. Πρόκειται γιαρύθµιση που επίσης έχει ψηφιστεί από πέρυσι αλλά καθυστέρησε να εφαρµοστεί. Αυτό που ακόµη δεν ισχύει, αλλά θα καθιερωθεί σύντοµα µε την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, είναι η υποχρέωση των συµβαλλόµενων σε κάθε συναλλαγή ναενηµερώνουν ηλεκτρονικά την κεντρική βάση δεδοµένων του υπουργείου Οικονοµικών.
Η υποχρέωση αυτήεπρόκειτο να εφαρµοστεί από την 1η Ιανουαρίου της φετινής χρονιάς, ωστόσοαναβλήθηκε εξαιτίας διαδικαστικών θεµάτων και δυσκολιών πουεντοπίστηκαν κατά την επεξεργασία του.
Επισηµαίνεται τέλος ότι από την 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ και το µέτρο της φοροκάρτας, όπου θα καταγράφεται η αξία της κάθε συναλλαγής και την οποία θα µπορούννα χρησιµοποιούν προαιρετικά οι φορολογούµενοι στις συναλλαγές τους. Η κάρτα θα είναι ανώνυµη και ο στόχος του υπουργείου Οικονοµικών είναι να αντικαταστήσει τις αποδείξεις.
«ΑΓΚΑΘΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Μια σειρά από αναπάντητα ερωτήµατα αφορούν την εφαρµογή του µέτρου. τι θα ισχύει, για παράδειγµα, µε καταναλωτές που δεν διαθέτουν χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, αλλά ούτε και πρόσβαση σε τράπεζα; ∆εν θα προχωρά η συναλλαγή;
Μια σκέψη, όπως λένε πηγές του υπουργείου οικονοµικών, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ο έµπορος να κόβει ένα παραστατικό, το οποίο στη συνέχεια θα υποχρεούται να καταθέσει εκείνος στην τράπεζα.
επίσης, τι θα ισχύει αν η συναλλαγή αφορά παροχή υπηρεσιών π.χ. εργασίες ανακαίνισης ενός σπιτιού; ∆ιότι οι περισσότεροι επαγγελµατίες της οικοδοµής συναλλάσσονται µόνο µε µετρητά, ενώ ακόµη και αν η πληρωµή γίνει µέσω επιταγής, ο πελάτης θα επιβαρυνθεί µε προµήθεια προς την τράπεζα. ∆εν αποκλείεται ακόµη ορισµένοι καταναλωτές, στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν εισοδήµατα από την εφορία, να ζητούν από τον έµπορο να τους «σπάσει» τη συναλλαγή των 3.000 ευρώ σε µικρότερα ποσά.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα