Οι προθεσμίες για την υποβολή του Ε9

Για τα φυσικά πρόσωπα το Ε9 υποβάλλεται τις ίδιες ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Εξαίρεση αποτελούν όσοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση τους, οι οποίοι έχουν προθεσμία για το Ε9 μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.
Όσον αφορά στις εταιρείες, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέχρι 30 Ιουνίου 2011.

Από 1η Μαρτίου για όσους έχουν εισόδημα από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας. Όσοι απέκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2010. Όσοι έχουν εισοδήματα αποκλειστικά από εκμίσθωση ακινήτων. Φορολογούμενοι χωρίς εισοδήματαπου είναι ιδιοκτήτες ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου ή ημιφορτηγού ΙΧ ή μοτοσικλέτας, κότερου, αεροσκάφους κλπ εφόσον δεν απαλλάσσονται από τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης. Επίσης, όσοι δεν έχουν εισοδήματα αλλά αγόρασαν ΙΧ ή σκάφος ή άλλο περιουσιακό στοιχείο μέσα στο 2010. Αναλυτικότερα :
•1η Μαρτίου για ΑΦΜ 1
•2η Μαρτίου για ΑΦΜ 2
•3η Μαρτίου για ΑΦΜ 3
•4η Μαρτίου για ΑΦΜ 4
•8η Μαρτίου για ΑΦΜ 5
•9η Μαρτίου για ΑΦΜ 6
•10η Μαρτίου για ΑΦΜ 7
•11η Μαρτίου για ΑΦΜ 8
•14η Μαρτίου για ΑΦΜ 9
•15η Μαρτίου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
•16η Μαρτίου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00
► Από 1η Απριλίου για όσους δηλώνουν γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής. Αναλυτικότερα :
•1η Απριλίου για ΑΦΜ 1
•4η Απριλίου για ΑΦΜ 2
•5η Απριλίου για ΑΦΜ 3
•6η Απριλίου για ΑΦΜ 4
•7η Απριλίου για ΑΦΜ 5
•8η Απριλίου για ΑΦΜ 6
•11η Απριλίου για ΑΦΜ 7
•12η Απριλίου για ΑΦΜ 8
•13η Απριλίου για ΑΦΜ 9
•14η Απριλίου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
•15η Απριλίου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00
► Από 18 Απριλίου για όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα με βιβλία Γ΄κατηγορίας, η διαχειριστική περίοδος των οποίων έληξε Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010. Αναλυτικότερα:
•18η Απριλίου για ΑΦΜ 1
•19η Απριλίου για ΑΦΜ 2
•20η Απριλίου για ΑΦΜ 3
•21η Απριλίου για ΑΦΜ 4
•26η Απριλίου για ΑΦΜ 5
•27η Απριλίου για ΑΦΜ 6
•28η Απριλίου για ΑΦΜ 7
•29η Απριλίου για ΑΦΜ 8
•2η Μαϊου για ΑΦΜ 9
•3η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
•4η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00
► Από 2 Μαϊου για όσους δηλώνουν εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010. Εισοδήματα που αποκτούν τα μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας. Οι φορολογούμενοι που δεν κατοικούν ούτε έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία (π.χ κατοχή αυτοκινήτου). Τέλος, οι αντιπρόσωποι, οι πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών και οι ασφαλειομεσίτες, οι συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώματα καθώς και οι πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών. Αναλυτικότερα:
•2η Μαϊου για ΑΦΜ 1
•3η Μαϊου για ΑΦΜ 2
•4η Μαϊου για ΑΦΜ 3
•5η Μαϊου για ΑΦΜ 4
•6η Μαϊου για ΑΦΜ 5
•9η Μαϊου για ΑΦΜ 6
•10η Μαϊου για ΑΦΜ 7
•11η Μαϊου για ΑΦΜ 8
•12η Μαϊου για ΑΦΜ 9
•13η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
•16η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00
►Από 3 Μαϊου για όσους δηλώνουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί-συντάξεις). Εισοδήματα τα οποία έχουν προκύψει στο εξωτερικό. Εισοδήματα από αμοιβές αξιωματικών και κατώτερων πληρωμάτων εμπορικών πλοίων. Επίσης, εισοδήματα τα οποία έχουν προκύψει στην Ελλάδα αλλά οι φορολογούμενοι που τα εισπράττουν, δεν κατοικούν στη χώρα μας. Αναλυτικότερα:
•3η Μαϊου για ΑΦΜ 1
•5η Μαϊου για ΑΦΜ 2
•9η Μαϊου για ΑΦΜ 3
•11η Μαϊου για ΑΦΜ 4
•13η Μαϊου για ΑΦΜ 5
•17η Μαϊου για ΑΦΜ 6
•19η Μαϊου για ΑΦΜ 7
•23η Μαϊου για ΑΦΜ 8
•25η Μαϊου για ΑΦΜ 9
•27η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 10,20,30,40 και 50
•31η Μαϊου για ΑΦΜ που λήγουν σε 60,70,80,90,00

ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία