Στον ΦΑΠ και τα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια

Στη φορολογία ακινήτων προωθείται η εξομοίωση των αντικειμενικών με τις αγοραίες τιμές, η εφαρμογή συστήματος αυτόματης προσαρμογής των τιμών της εφορίας με τις πραγματικές ανά εξάμηνο ή έτος και η καθιέρωση νέου μοντέλου προσδιορισμού της τελικής τιμής με αλλαγές στους συντελεστές παλαιότητας, εμπορικότητας, ορόφου κ.ά.
Επίσης προωθείται η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με την ένταξη στον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας όλων των κατηγοριών ακινήτων όπου και αν βρίσκονται (π.χ. οικόπεδα και αγροτεμάχια εκτός σχεδίου).
Πυξίδα
Στην επεξεργασία των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου θα ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις της τρόικας, που, μεταξύ άλλων, προβλέπουν καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων, υπηρεσιών και ΔΕΚΟ, με απολύσεις συμβασιούχων και κατάργηση των οργανικών θέσεων, αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ και μείωση του ποσοστού κρατικής επιδότησης, περικοπές στο μισθολογικό κόστος, μετατάξεις προϊόντων σε υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ και εξάλειψη της γεωγραφικής διαφοροποίησης (νησιά), περικοπή επιδομάτων στα νοικοκυριά που βρίσκονται πάνω από το όριο της φτώχειας, μείωση των αμυντικών δαπανών, μείωση των επιδομάτων στο Δημόσιο ως αναλογία επί του βασικού μισθού και σύνδεσή τους με την αποδοτικότητα του υπαλλήλου και επιμήκυνση του χρόνου μισθολογικής ωρίμανσης και των προαγωγών.

ΠΗΓΗ: Ημερησία