Ποιους περιλαμβάνει η λίστα του φορολογικού «Τειρεσία»
Ποιες επιχειρήσεις και ποιοι επιτηδευματίες θα ελεγχθούν από την Εφορία

Δεκατρείς κατηγορίες υποθέσεων με επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που «απασχόλησαν», κατά το παρελθόν, τις φορολογικές Αρχές περιλαμβάνει η μαύρη λίστα του φορολογικού «Τειρεσία», την ίδια ώρα που σημαντικές ενστάσεις εγείρονται από την αγορά ως προς την ευχέρεια που παρέχει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στις ελεγκτικές Αρχές να προσδιορίζουν υποκειμενικά όχι μόνο τα φορολογητέα έσοδα των επιχειρήσεων αλλά και την πηγή προέλευσής τους.
Η μαύρη λίστα του «Τειρεσία», για την κατάρτιση της οποίας αξιοποιήθηκαν πηγές πληροφόρησης του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες πληροφοριών ΕΣΥΕ, Icap κ.λπ.) αλλά και των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου (ΤΑΧΙS, ΟΠΣΤ), προωθείται ήδη στις φορολογικές Αρχές της χώρας για να πράξουν τα … δέοντα. Πρώτοι στον κατάλογο των ελεγχομένων βρίσκονται όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων, καθώς και επιτηδευματίες που έχουν εντοπισθεί κατά το παρελθόν, με ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις, όπως μη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ, υψηλές ή αδικαιολόγητες επιστροφές φόρου, κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων, υψηλές δαπάνες και ζημιές. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που δεν περαιώθηκαν και κινδυνεύουν με παραγραφή, ώστε να διασφαλιστούν πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου. Από επανέλεγχο εξάλλου θα περάσουν όλες οι υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες, βάσιμες υπόνοιες ή πληροφορίες ότι υπήρξε συναλλαγή «κάτω από το τραπέζι» μεταξύ ελεγκτών και ελεγχομένων. Απώτερος στόχος των ελέγχων είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και η θωράκιση των εσόδων, τα οποία τον πρώτο μήνα του έτους αν και πλησίασαν στον στόχο υπολείπονταν από αυτόν.
ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΕΛΕΞΕ Ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»
Όπως  προκύπτει από τις εντολές της Καραγιώργη Σερβίας, οι ελεγκτές θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε δεκατρείς κατηγορίες υποθέσεων, που έχουν να κάνουν με:
1. Επιχειρήσεις που βαρύνονται με κατηγορίες για έκδοση πλαστών ή εικονικών ή λήψη εικονικών ή
νόθευση φορολογικών στοιχείων.
2. Επιχειρήσεις  των οποίων οι παραβάσεις συνδέονται ευθέως με τα έσοδά τους και τη διαμόρφωση
του αποτελέσματος  αυτών.
3. Επιχειρήσεις που βαρύνονται στο παρελθόν με μη απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.
4. Επιτηδευματίες που αλλάζουν συχνά δραστηριότητες ή κάνουν παύση εργασιών.
5. Εμπλεκόμενες εταιρείες σε υποθέσεις λαθρεμπορίας και νοθείας καυσίμων.
6. Offshore   εταιρείες   που  θεωρούνται  επιτηδευματίες.
7. Εταιρείες με υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ, τη στιγμή που έχει διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει
ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις.
8. Υποθέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ, τα οποία δεν
δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας  της επιχείρησης και παρά ταύτα δεν
διαπιστώθηκε παράβαση.
9. Εκκρεμείς υποθέσεις που δεν περαιώθηκαν αλλά και εκείνες που εξαιρέθηκαν από τη σχετική
ρύθμιση.
10. Υποθέσεις που ελέγχθηκαν από υπαλλήλους για τους οποίους υπάρχουν καταγγελίες ή άλλες
πληροφορίες ή βάσιμες υπόνοιες για πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη νομιμότητα
των ενεργειών τους.
11. Επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες που ελέγχθηκαν τα τελευταία δύο έτη περισσότερες
από μία φορές και στον δεύτερο ή επόμενο έλεγχο συμμετείχε ο ίδιος ή οι ίδιοι υπάλληλοι του
ΣΔΟΕ.
12. Υποθέσεις για τις οποίες τα αποτελέσματα του ελέγχου έδειξαν ότι δεν υπήρξαν φορολογικές
ή τελωνειακές παραβάσεις, αν και αφορούν σε τομείς που παρουσιάζουν συχνότητα παρατυπιών
και αποφέρουν μεγάλα παράνομα κέρδη στους παραβάτες, σύμφωνα και με τα στατιστικά στοιχεία
των αρμόδιων υπηρεσιών του ΣΔΟΕ.
13. Τυχαίο δείγμα υποθέσεων για έλεγχο των προβλεπόμενων ελάχιστων ελεγκτικών επαληθεύσεων.

Πηγή: Κέρδος