Πέντε αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο

Σε ένα ατελείωτο «γράψε – σβήσε» επιδίδονται από χθες στο υπουργείο Οικονομικών για την τελική διαμόρφωση των ποινών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αλλά και τις αρμοδιότητες του οικονομικού εισαγγελέα. Μετά τις ενστάσεις των τριών υπουργών που διατυπώθηκαν στο προχθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και έγκριτων νομικών, ο υπουργός Οικονομικών απέσυρε τις διατάξεις που είναι «μαχητές».
Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο νόμου που δόθηκε χθες για δημόσια διαβούλευση έχουν απαλειφθεί οι διατάξεις που αφορούσαν το χαρακτηρισμό της μη απόδοσης του ΦΠΑ ως «διαρκές αδίκημα» το οποίο μπορεί να επισύρει την αυτόφωρη διαδικασία, οι ποινές φυλάκισης για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια για τη διενέργεια ελέγχων στους ελεύθερους επαγγελματίες. Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν ότι οι εν λόγω διατάξεις που δεν περιελήφθησαν στο προς διαβούλευση προσχέδιο νόμου, απλώς θα επαναδιατυπωθούν «για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε παρερμηνείες που θα μπορούσαν να εγείρουν ενστάσεις στα δικαστήρια και να ακυρώσουν τα μέτρα περιστολής της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής».
Αλλαγές
Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο νόμου που δόθηκε χθες για δημόσια διαβούλευση έχουν αφαιρεθεί οι διατάξεις που αφορούν:
Την αυτόφωρη διαδικασία για μη απόδοση ΦΠΑ. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι το αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, μετατρέπεται από στιγμιαίο σε διαρκές για να εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία. Στο χθεσινό κείμενο αναφέρεται ότι «στο αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων όπου ουσιαστικά πρόκειται για υπεξαίρεση χρήματος που τρίτος έχει καταβάλει για να δοθούν στο Δημόσιο, όποιος συλλαμβάνεται να μην έχει αποδώσει ΦΠΑ πάνω από κάποιο ύψος, κρατείται και παραπέμπεται σε δίκη.
Την αυτόφωρη διαδικασία για όσους δεν εξοφλούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους. Η διάταξη προέβλεπε ότι το αδίκημα μη απόδοσης ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, εφ’ όσον η καθυστέρηση καταβολής τους υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα ανοχής (6 ή 8 μήνες) μετατρέπεται από στιγμιαίο σε διαρκές και εφαρμόζεται ομοίως η αυτόφωρη διαδικασία. Στο χθεσινό αναφέρεται ότι όποιος καθυστερεί την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών κρατείται και παραπέμπεται σε δίκη.
Τις ποινές φυλάκισης για όσους καθυστερούν την καταβολή χρεών άνω των 5.000 ευρώ. Το προσχέδιο προέβλεπε ότι όποιος χρωστά στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμο χρέος άνω των 5.000 ευρώ για πάνω από 4 μήνες θα τιμωρείται με φυλάκιση από 4 μήνες έως και 10 χρόνια.
Τα καθήκοντα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Διαγράφηκε ο όρος «Γενικός» αφού δεν προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο χωρίς να αναφέρεται καμία λεπτομέρεια για το πως αυτός θα ασκεί τα καθηκόντά του. Στο αρχικό προσχέδιο νόμου υπήρχε διάταξη που όριζε ότι δεν ισχύουν έναντι του οικονομικού εισαγγελέα «διατάξεις νόμων που εισάγουν απόρρητο γενικό ή ειδικό οποιασδήποτε μορφής ή επιτρέπουν την άρση αυτού με την τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων, ή καθιερώνουν αδυναμία ή περιορισμό πρόσβασης σε αρχεία και στοιχεία».
Τα κριτήρια για ελέγχους υψηλού κινδύνου. Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην απενοχοποίηση των 11 επαγγελματικών κατηγοριών που περιελάμβανε το προσχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο οι επιτηδευματίες, που ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, οικονομολόγου, σύμβουλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη θα έπρεπε να δηλώνουν από 15.000 – 25.000 ευρώ για να μην ελεγχθούν. Με τη νέα διατύπωση δεν κατονομάζονται επαγγέλματα και αφαιρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τους ελέγχους με το υπουργείο να κάνει μία γενικόλογη αναφορά για «πρόβλεψη έλεγχου κατά προτεραιότητα (ανάλυση κινδύνου) για δηλούμενα χαμηλά εισοδήματα από συγκεκριμένους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών».
Το σχέδιο νόμου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2011.
Η νέα διατύπωση για τις ποινές
Οι ουσιαστικές αλλαγές έγιναν στο άρθρο 3 όπου λαμβάνονται μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής. Στο αρχικό κείμενο υπήρχαν αναλυτικές διατάξεις με νέα όρια πάνω από τα οποία θεωρείται ότι κάποιος διαπράττει ποινικό αδίκημα όταν φοροδιαφεύγει και τον περιμένει το αυτόφωρο. Με τη νέα διατύπωση οι διατάξεις αυτές έχουν διαγραφεί και στη θέση τους υπάρχει ένα γενικό κείμενο που αναφέρει ότι:
Στο αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, όπου ουσιαστικά πρόκειται για υπεξαίρεση χρήματος που τρίτος έχει καταβάλει για να δοθούν στο Δημόσιο, όποιος συλλαμβάνεται να μην έχει αποδώσει ΦΠΑ πάνω από κάποιο όριο κρατείται και παραπέμπεται σε δίκη.
Ομοίως και για το αδίκημα μη απόδοσης ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο εφόσον η καθυστέρηση καταβολής τους ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα ανοχής (π.χ. 6 ή 8 μήνες).
Αναστολή εκτέλεσης της ποινής δεν επιτρέπεται στα εγκλήματα σημαντικής φοροδιαφυγής αν προηγουμένως δεν καταβληθούν οι φόροι του κράτους.
Μετατροπή της ποινής στα εγκλήματα σημαντικής φοροδιαφυγής δεν επιτρέπεται εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως οι οφειλόμενοι φόροι.
Η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης δεν αναστέλλει την έκτιση της ποινής αν προηγουμένως δεν καταβληθούν οι φόροι που οφείλονται.
Στα φορολογικά εγκλήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος εκτός από τους συνήθεις περιοριστικούς όρους (χρηματική εγγύηση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα κ.λπ.) μπορεί να επιβληθεί και η προσωρινή κράτηση (δηλ. προφυλάκιση) αν κρίνεται ότι με το να αφεθεί ελεύθερος είναι πιθανόν να διαπράξει παρόμοια εγκλήματα φοροδιαφυγής.
Οι αλλαγές
Απαλείφθηκε η διάταξη της αυτόφωρης διαδικασίας για μη απόδοση ΦΠΑ και ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Αποσύρθηκαν οι ποινές φυλάκισης (4 μήνες έως 10 χρόνια) για όσους χρωστούν στο Δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ για πάνω από 4 μήνες.
Αφαιρέθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη διενέργεια ελέγχων στους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν κατονομάζονται τα επαγγέλματα.
Παράταση για τις δηλώσεις ΦΠA
Παρατείνεται μέχρι και 31 Iανουαρίου 2011 η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠA.
Mέχρι και σήμερα η προθεσμία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών που υποβάλλονται για την ημερολογιακή περίοδο του Δεκεμβρίου 2010.
Mέχρι 31 Iανουαρίου 2011 η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠA με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο. Δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείται στην αρμόδια ΔOY.

ΠΗΓΗ: Ημερησία