Στις χρεωστικές κάρτες στρέφονται οι καταναλωτές

Γυρίζουν την πλάτη στις πιστωτικές κάρτες οι πελάτες των τραπεζών, ενώ παράλληλα εµπιστεύονται ολοένα και περισσότερο τις χρεωστικές αντί για µετρητά.
Σύµφωνα µε τους τραπεζίτες, το τελευταίο διάστηµα οι καταναλωτές τείνουν να συναλλάσσονται µε βάση τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, όπου οι χρεωστικές κάρτες είναι σαφώς πιο διαδεδοµένες.
Ενδεικτικό της κατάστασης – σε απόλυτους αριθµούς – είναι ότι ενώ πέρυσι ο τζίρος στο πλαστικό χρήµα έπεσε περίπου 25%, η αξία των αγορών που πραγµατοποιήθηκαν µε χρεωστικές κάρτες αυξήθηκε κατά 16%.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι τραπεζίτες, οι χρεωστικές κάρτες έχουν µέλλον, καθώς οι καταναλωτές δεν έχουν κατανοήσει ακόµη τις δυνατότητές τους. Οπως αναφέρει σε µελέτη της η MasterCard, το 70% των Ελλήνων τονίζουν ότι δεν γνωρίζουν ικανοποιητικά ή και καθόλου τις δυνατότητες συναλλαγών που έχουν µε τη χρεωστική τους κάρτα, όπως είναι οι αγορές στα εµπορικά καταστήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι µε την κατάλληλη καµπάνια ενηµέρωσης, οι συναλλαγές αυτού του τύπου µπορούν κάλλιστα να εκτιναχθούν.
Οι τραπεζίτες δικαιολογούν τη µεταβολή των συναλλακτικών συνηθειών, τονίζοντας πως αφενός οι τράπεζες έχουν µειώσει σηµαντικά τα πιστωτικά όρια στις κάρτες και αφετέρου οι καταναλωτές δεν θέλουν να επιβαρυνθούν µε επιπλέον δανεισµό, ειδικά µε τα σηµερινά τσουχτερά επιτόκια του πλαστικού χρήµατος.
ΣΥΜΦΩΝΑ µε ταστοιχεία που έδωσεστηδηµοσιότηταη Visa Europe, το2010 η καταναλωτική δαπάνη µέσω χρεωστικών καρτών στα σηµεία πώλησης ανήλθε στα 835 εκατ. ευρώ (αύξηση 16%) και ο συνολικός αριθµός χρεωστικών καρτών αυξήθηκε στα 5,6 εκατ.κάρτες (αύξηση 9%). Επίσης ο αριθµός των συναλλαγών κινήθηκεανοδικά (12,5%) στα 84 εκατ., µε τη δαπάνη ανά χρεωστική κάρτα στα σηµεία πώλησης να διαµορφώνεται στα 160 ευρώ (αύξηση 9%).
Οι πιστωτικές κάρτες βαίνουνσυνεχώς µειούµενες καθώς ο συνολι κός αριθµός τους περιορίστηκε στα 3 εκατ., εµφανίζοντας µείωση 15% σε σχέση µε το 2009 καιµε πτώση κατά 10% της καταναλωτικής δαπάνης στα σηµεία πώλησης, που διαµορφώθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ.
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, δύο ακόµη παράγοντες λειτουργούν υπέρ των χρεωστικών καρτών: ο πρώτος είναι ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγµή αναβαθµίζουν µαζικά τις απλές κάρτες αναλήψεων από ταΑΤΜ σε χρεωστικές, γεγονός που πολλαπλασιάζει τη χρήση τους. Και ο δεύτερος είναι ότι – σύµφωνα µε όσα προβλέπει το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο -από ένα ποσό και πάνω όλες οισυναλλαγές θα πρέπει να γίνονται µε χρεωστικές κάρτες.
Ακόµα καιµε αυτάτα δεδοµένα, υπάρχουν τεράστια περιθώρια ανάπτυξης της χρήσης των χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα, καθώς µέχρι στιγµής τουλάχιστον αξιοποιούνται κατά κανόνα µόνο για την ανάληψη µετρητών. Ενδεικτικό είναι ότι σήµερα σε ποσοστό 98% οι χρεωστικές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο γιααναλήψεις µετρητών από τα ΑΤΜ.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα