Έξι αλλαγές στο Ασφαλιστικό

Σε πρόσθετες παρεµβάσεις στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης λόγω των πιέσεων της τρόικας αλλά και στην προσπάθεια για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων προχωρεί το υπουργείο Εργασίας. Ξεχωρίζουν οι ανατροπές στις επικουρικές συντάξεις, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, ενώ καθιερώνονται η κάρτα εργασίας (σε εθελοντική βάση), το εργόσηµο και ο θεσµός της υποχρεωτικής προσωρινής σύνταξης.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Τα επικουρικά ταµεία θα πρέπει να αναπροσαρµόσουν τις παροχές τους µε βάση την οικονοµική τους βιωσιµότητα . Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως όσαΤαµεία δεν είναι οικονοµικά βιώσιµα θα πρέπει να περικόψουν τις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες θα πέσουν ακόµα και κάτω από το 20% του συντάξιµου µισθού.
Ηδη προκηρύχθηκαν αναλογιστικές µελέτες για τα 40 επικουρικά ταµεία, προκειµένου να µειωθούν οι συντάξεις σε όσα από αυτά είναιελλειµµατικά. Στόχος είναι να αναδειχθεί και το εύρος της µείωσηςτων επικουρικών συντάξεων, ανάλογαµε τις οικονοµικές δυνατότητες κάθε ταµείου χωριστά, σύµφωνα µε τις επιταγές της τρόικας.
Σήµερα οι επικουρικές συντάξεις µπορεί να φτάνουν έως και το 80% του συντάξιµου µισθού.
ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ. Για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα ισχύουν οι ρυθµίσεις του νέου ασφαλιστικού νόµου, µε βάση τις οποίες δεν θα θιγούν όσοι έχουν συµπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις (δηλαδή 4.500 ένσηµα, εκ των οποίων τα 3.600 είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά), ενώ από 1/7/2010 θα εφαρµοστεί η νέα λίστα. Οι όποιες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους εξαιρεθούναπό τη νέα λίστα ή ενταχθούν σεαυτή θα αρχίσουν σταδιακά από 1/1/2012 και για τις περισσότερες κατηγορίες θα περιορίσουν τους δικαιούχους κατά περίπου 20.000.
ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Την 1η Ιουλίου θα αρχίσει η εφαρµογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας µε «αντάλλαγµα» τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% σε πρώτη φάση.
ΟΦΕΙΛΕΣ. Θα υπάρξεινέα ρύθµιση οφειλών προςτα ασφαλιστικά ταµεία, η οποία θα συνδέεται µε την καταβολή των τρεχουσών εισφορών και έναµέρος, της τάξης του 20%, των «παγωµένων» οφειλών, κάθε µήνα.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Μέσω ενός νέου ΣώµατοςΠιστοποιηµένων Εισηγητών (ΣΠΕ) θα γίνεται η διαδικασία της υποχρεωτικής προσωρινής σύνταξης, η οποία θα απονέµεται σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία σε διάστηµα ενός µηνός.Από τον προσεχή Μάιο τα ασφαλιστικά ταµεία θααπονέµουν υποχρεωτικά σε όσους υποβάλλουναίτηση συνταξιοδότησης «προσωρινή» σύνταξη που µπορεί να φτάνει στο 90% – 95% της οριστικής (η οποία θα καταβάλλεται αργότερα).
ΕΡΓΟΣΗΜΟ. Από 1/3/2011 ηδιοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα θέσεισε εφαρµογή τη διάταξη µε την οποία η ασφάλιση του απασχολούµενου οικιακού προσωπικού θα γίνεται µε το ειδικό εργόσηµο, µε την ειδική πολύπτυχη επιταγή συγκεκριµένης χρηµατικής αξίας. ΟΑΕΕ: εξοικονόµηση 40%
Σηµαντικά αποτελέσµατα προς όφελος των ασφαλιστικών ταµείων έχει επιφέρει το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που θα εφαρµοστεί πλήρως σε όλα Ταµεία από την 1η ίανουαρίου 2012.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, το σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης η λειτουργία του οποίου άρχισε στις 18 Οκτωβρίου µε πρώτη εφαρµογή στον ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών) και στο οποίο έχουν συνδεθεί όλα σχεδόν τα φαρµακεία της χώρας και όλοι σχεδόν οι συµβεβληµένοι γιατροί του ΟΑΕΕ, οδήγησε ήδη σε εξοικονοµήσεις που ξεπέρασαν το 40% της ιατροφαρµακευτικής δαπάνης του Ταµείου το τελευταίο τρίµηνο και σε θεαµατική µείωση του όγκου των συνταγογραφήσεων.
Η επέκταση του συστήµατος στα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταµεία θα ολοκληρωθεί µέχρι την 1/5/2011. Από τις 24/1/2011 έχουν ήδη ενταχθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση δύο από τα µεγαλύτερα υποκαταστήµατα του ΊΚΑ στην Ελλάδα, το Περιστέρι και το Αιγάλεω.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα