Ενημέρωση απο το Taxisnet σχετικά με την υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ

Δευτέρα, 14 Φεβρουάριος 2011 06:59
Taxisnet
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι από 15/02/2011 θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής  αρχικών εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων  Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών έτους 2011.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι υπόχρεα σε υποβολή μόνο της προσωρινής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.). Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από το δικτυακό τόπο «www.gsis.gr» με την επιλογή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις / Παρακρατούμενοι Φόροι: Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτ/μου».
Οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη νέα υπηρεσία  πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1178/7-12-2010 (ΦΕΚ 1916Β΄/9-12-2010). Σημειώνεται ότι, η διαδικασία εγγραφής δεν απαιτείται για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους ακολουθώντας τη διαδρομή:
1)  «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις / Ο λογαριασμός μου», αν είναι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες ή
2)  «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις / Επικοινωνία» αν δεν είναι πιστοποιημένοι.
Επίσης μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4802552 κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8:00 έως 18:00.