ΟΑΕΔ: Διπλασιασμός του επιδόματος πρακτικής άσκησης και μέτρα βελτίωσης της εκπαίδευσης

Στη δημιουργία Γραφείων Διασύνδεσης στις σχολές μαθητείας (ΕΠΑ.Σ), που αναμένεται ότι θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία του ΟΑΕΔ με τον κόσμο των επιχειρήσεων, στην αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των ειδικοτήτων της Μαθητείας, με στόχο την τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού αποφοίτων των σχολών σε θέσεις απασχόλησης καθώς και στην επιτάχυνση της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των υφιστάμενων εργαστηρίων των σχολών προχωρά στο άμεσο μέλλον ο ΟΑΕΔ, προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχει ο Οργανισμός.
Ήδη από τις αρχές του 2011 η διοίκηση του ΟΑΕΔ προχώρησε στο διπλασιασμό του ημερήσιου επιδόματος προς τις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση των μαθητών επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ – Μαθητείας), από 6 σε 12 ευρώ και τον καθορισμό της αμοιβής των ασκούμενων μαθητών στο 70% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Η αμοιβή των πρωτοετών ασκούμενων μαθητών (70% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας) ισχύει και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης. Μέχρι σήμερα οι μαθητές αμείβονταν με το 50% του κατώτατου μισθού το α΄ εξάμηνο, με 60% το β΄ εξάμηνο, με 80% το γ΄ και με 100% το τελευταίο εξάμηνο.
Οι συνεχείς αλλαγές στο ύψος της αμοιβής των εκπαιδευόμενων αύξαναν τη γραφειοκρατία για τους εργοδότες και δημιουργούσαν προστριβές ειδικά κατά το τελευταίο εξάμηνο. Η νέα ρύθμιση που προώθησε η Διοίκηση του ΟΑΕΔ απλοποιεί τη σχετική διαδικασία και καθιστά εκ των προτέρων γνωστές τις υποχρεώσεις των δυο μερών.
Ταυτοχρόνως, η αύξηση του ποσού της επιδότησης των επιχειρήσεων από 6 σε 12 ευρώ ανά ημέρα πρακτικής άσκησης αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση και να ενισχύσει το θεσμό της Μαθητείας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό της επιδότησης παρέμενε αμετάβλητο την τελευταία δεκαετία.
Ο ΟΑΕΔ είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας, ο οποίος εφαρμόζει στη χώρα μας το κεντροευρωπαϊκό σύστημα της Μαθητείας που συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Όσοι φοιτούν στις 52 ΕΠΑ.Σ – Μαθητείας του ΟΑΕΔ αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ασκούμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εθνικής οικονομίας . Στις ΕΠΑ.Σ-Μαθητείας φοιτούν κάθε χρόνο 12.000 έως 14.000 μαθητές, ηλικίας 16-23 ετών, που είναι απόφοιτοι της Α΄ τάξης Λυκείου. Η φοίτηση διαρκεί δύο σχολικά έτη (τέσσερα εξάμηνα) στη διάρκεια των οποίων ασκούνται έξι ώρες την ημέρα. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί καταδεικνύουν ότι το σύστημα Μαθητείας παρουσιάζει θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά την ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό των ασκούμενων μαθητών που απασχολείται μετά το πέρας των σπουδών ανέρχεται στο 70%, ενώ σε ορισμένες ειδικότητες αγγίζει το 90% του συνολικού αριθμού των μαθητών.
Η πρακτική άσκηση των μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Εκτός από τις σχολές μαθητείας, ο ΟΑΕΔ, δραστηριοποιείται και στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Σήμερα λειτουργούν πανελλαδικά 31 ΙΕΚ μεταλυκειακού επιπέδου στα οποία φοιτούν 2.600 σπουδαστές, σε 28 σύγχρονες ειδικότητες.
Οι σπουδαστές των ΙΕΚ αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που βελτιώνουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.
Ο σχεδιασμός για την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση στο άμεσο μέλλον περιλαμβάνει :
Την εισαγωγή του συστήματος Μαθητείας στα ΙΕΚ
Την ενίσχυση της συμπληρωματικότητας των δράσεων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εν όψει του νέου θεσμικού πλαισίου για την δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση που επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΗΓΗ: Ημερησία