13 συμβουλές για τα λάθη της περαίωσης

Συμβουλές και διευκρινίσεις για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της τελευταίας δεκαετίας έδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, μετά το αλαλούμ που προκάλεσαν τα λανθασμένα εκκαθαριστικά σημειώματα.
Το υπουργείο αναγνωρίζει ότι υπάρχει πιθανότητα σφαλμάτων στα εκκαθαριστικά και μεταθέτει την ευθύνη για τον εντοπισμό τους στους ίδιους τους φορολογούμενους. Με χθεσινή του ανακοίνωση καλεί τους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες να ελέγξουν προσεκτικά το περιεχόμενο των σημειωμάτων της περαίωσης και στην περίπτωση που δεν συμφωνούν να προσέλθουν στην εφορία τους για διορθώσεις. Με την πληρωμή της προκαταβολής ο φορολογούμενος αποδέχεται ως σωστό το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού και τότε δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής.
Το υπουργείο «απολογούμενο» για τα σημειώματα που εστάλησαν σε συνταξιούχους που έχουν κλείσει την επιχείρησή τους εδώ και πολλά χρόνια καθώς και σε πεθαμένους, αναφέρει ότι τα λάθη οφείλονται:
Στον μεγάλο όγκο φορολογικών δεδομένων που είχε να επεξεργαστεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αφού η ρύθμιση αφορά περισσότερες από 4 εκατομμύρια ανέλεγκτες χρήσεις.
Σε στοιχεία-πληροφορίες που λείπουν από το μηχανογραφικό σύστημα. Για παράδειγμα, εάν δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος συγγενούς, το μηχανογραφικό σύστημα δεν τον εξαιρεί και θα εκδοθεί εκκαθαριστικό στο όνομα του θανόντος. Αν έχει γίνει δήλωση του θανάτου, αλλά δεν έχει γίνει αποποίηση, το μηχανογραφικό σύστημα δεν εξαιρεί και θα εκδοθεί εκκαθαριστικό, το οποίο αποστέλλεται στους κληρονόμους.
Εάν δεν έχει γίνει διακοπή εργασιών και κλείσιμο βιβλίων στη Δ.Ο.Υ., το μηχανογραφικό σύστημα θα εκδώσει εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον η επιχείρηση θεωρείται ότι εξακολουθεί να είναι φορολογικά ενεργή.
Εάν έχει γίνει διακοπή εργασιών αλλά οι χρήσεις δεν έχουν ελεγχθεί από την Εφορία, το μηχανογραφικό σύστημα θα εκδώσει εκκαθαριστικό σημείωμα για τις μεσολαβούσες χρήσεις μέχρι το έτος της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση η υπαγωγή στη ρύθμιση αφορά στις ανέλεγκτες χρήσεις για τις οποίες θεωρείται φορολογικά ανενεργή μια επιχείρηση.
Διευκρινίσεις
Ειδικότερα το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τις εξής διευκρινίσεις:
Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι προαιρετική.
Εκκαθαριστικά για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα λάβουν όλοι οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις.
Τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν από τη Γ.Γ.Π.Σ και θα αφορούν όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις από το 2000 έως και το 2009, εξαιρουμένων όσων έχουν προβεί σε αυτοπεραίωση και δεν έχουν ενταχθεί στο δείγμα ελέγχου.
Για κάθε χρήση, ανεξαρτήτως ακαθάριστων εσόδων υπάρχει ελάχιστο ποσό καταβολής προκειμένου ο φορολογούμενος να υπαχθεί στη ρύθμιση εάν επιθυμεί και να γίνει κατάργηση της φορολογικής εκκρεμότητας για τις χρήσεις που θα επιλέξει να υπαχθεί.
Κάθε φορολογούμενος-αποδέκτης εκκαθαριστικού θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά την ορθότητα των στοιχείων του εκκαθαριστικού του, μόλις το παραλάβει.
Εφόσον συμφωνεί, μπορεί να περαιώσει επιλεκτικά όσες χρήσεις αποφασίσει, με την προϋπόθεση ότι θα είναι συνεχόμενες από την παλαιότερη μέχρι την πιo πρόσφατη.
Με την καταβολή ποσοστού 20% από το συνολικό ποσό που αφορά στις χρήσεις που επιλέγει να ρυθμίσει ως προκαταβολή, τεκμαίρεται η από μέρους του ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή των στοιχείων του εκκαθαριστικού σημειώματος.
Η αποδοχή των όρων της ρύθμισης δια της καταβολής, σύμφωνα με το μηχανογραφικό δελτίο, της πρώτης δόσης ή του συνολικού ποσού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2010 και γίνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα.
Εφόσον το ποσό που απομένει μετά την προκαταβολή εξοφληθεί μέσα στον χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 10% επ’ αυτού.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, δηλαδή τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την αποδοχή της ρύθμισης που περιλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό.
Εάν ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τα ποσά του εκκαθαριστικού, απευθύνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε καταβολή.
Εφόσον επέλθουν μεταβολές στο εκκαθαριστικό από τη Δ.Ο.Υ. και ο φορολογούμενος συμφωνήσει με τις μεταβολές, η πληρωμή της προκαταβολής πρέπει να γίνει μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2010 και γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Εφόσον από την επανεξέταση του εκκαθαριστικού στη Δ.Ο.Υ. δεν προκύψουν τροποποιήσεις, η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2010 σε τράπεζα.

ΠΗΓΗ: Εθνος