ΥΠΗΡΕΣΕΙΣΛογιστικά


– Ενάρξεις -Μεταβολές – Συστάσεις – Λύσεις εταιριών.

– Εμπορικών καταστημάτων – Βιοτεχνιών – Περιπτέρων – Παροχής Υπηρεσιών κ.τ.λ )
Α, Β, Γ Κατηγορίας.

– Έγκαιρη ενημέρωση και τακτοποίηση των φορολογικων υποχρεώσεων.

– Τήρηση βιβλίων ( Ατομικών -ΟΕ – ΕΕ – ΕΠΕ – ΑΕ – Συλλόγων – Ταξί – Συμβολαιογράφων – Δικηγόρων – Ιατρών.

– Επίλυση σοβαρών φορολογικών προβλημάτων

– Ασφαλιστικά – Εργατικά

– Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων

– Φορολογικές Δηλώσεις (Σύνταξη – Αποστολή & άμεση ενημέρωση της εκκαθαρισής σας.

– Συμπλήρωση διαφόρων εντύπων

– Κτηματολόγιο για όλη την Ελλάδα