Την πόρτα του Δημοσίου θα δουν 20.000 συμβασιούχοι. Μείωση κατά 30% το 2011 .

Thursday November 18, 2010 07:15 AM

Το επόμενο έτος υπολογίζεται ότι ο αριθμός των συμβασιούχων του «στενού» δημόσιου τομέα θα μειωθεί το λιγότερο κατά 20.000, αν συνυπολογιστούν και οι εργαζόμενοι των φορέων που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν, των οποίων οι συμβάσεις θα διακόπτονται μετά τη λήξη τους
Μείωση τουλάχιστον κατά 30% των συμβασιούχων του Δημοσίου για το 2011 προβλέπει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το σχέδιο προϋπολογισμού για το νέο έτος, προκειμένου να επιτευχθούν οι μέγιστες περικοπές δαπανών. Σήμερα απασχολούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων, 63.770 συμβασιούχοι, εκ των οποίων οι 44.811 ορισμένου χρόνου, 14.345 είναι συμβασιούχοι έργου και 4.614 ωρομίσθιοι. Υπενθυμίζουμε ότι και το 2010 πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη περικοπή των θέσεων εποχικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα, που οδήγησε στη μείωση των συμβασιούχων από 90.000 περίπου το 2009 στις 63.770 συμβασιούχους τη φετινή χρονιά.

Το επόμενο έτος υπολογίζεται ότι ο αριθμός των συμβασιούχων του «στενού» δημόσιου τομέα θα μειωθεί το λιγότερο κατά 20.000, αν συνυπολογιστούν και οι εργαζόμενοι των φορέων που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν, των οποίων οι συμβάσεις θα διακόπτονται μετά τη λήξη τους. Συνολικά υπολογίζεται ότι το 2011 οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, οι συμβασιούχοι έργου και οι ωρομίσθιοι δεν θα υπερβαίνουν τις 40.000.

Με εγκύκλιο της γενικής γραμματέως Δημόσιας Διοίκησης, κ. Ε. Μπεργελέ, προς όλα τα υπουργεία και τα ΝΠΔΔ, ζητείται να καταγραφούν άμεσα οι ανάγκες σε εποχικό προσωπικό, προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά. Στην εγκύκλιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι εάν δεν κατατεθεί εγκαίρως το αίτημα του φορέα, τότε δεν θα μπορέσει να απασχολήσει εποχικό προσωπικό το 2011.

«Εποχικότητα»
Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει θεσμοθετηθεί από τον νόμο για τις προσλήψεις που ψήφισε η Βουλή στα τέλη του 2009 (3812/2009), τα αιτήματα των υπουργείων θα έχουν και την έγκριση του ΑΣΕΠ που θα πιστοποιεί την «εποχικότητα» των θέσεων. Κατόπιν τα αιτήματα θα τα επεξεργαστεί η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή, η οποία θα δίνει και τις τελικές εγκρίσεις.

Παράλληλα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα ελαχιστοποιηθούν το επόμενο έτος μόνο σε τομείς όπου υπάρχουν σημαντικές ανάγκες, όπως η Παιδεία, η Υγεία και τα Σώματα Ασφαλείας. Θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις με μετατάξεις προσωπικού. Το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του σχεδίου «Καλλικράτης στο κράτος», προετοιμάζει νομοσχέδιο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Το σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι τον Μάρτιο του 2011 θα περιλαμβάνει διατάξεις που θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των υπαλλήλων μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, με στόχο να καλύπτονται άμεσα τα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Σχέδιο εξυγίανσης
Μηδενισμός ελλειμμάτων 1 δισ. ευρώ σε ΟΣΕ – ΟΑΣΑ

Στον μηδενισμό παραγόμενων ελλειμμάτων, που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ ετησίως, στοχεύουν τα σχέδια εξυγίανσης στον ΟΣΕ και τον ΟΑΣΑ.Στελέχη του υπουργείου εκτιμούν ότι έως το τέλος του 2011 θα έχουν μηδενιστεί τα ελλείμματα στις δύο πλέον ζημιογόνες ΔΕΚΟ. Υπενθυμίζεται ότι το παραγόμενο έλλειμμα του ΟΣΕ ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που «σκαρφαλώνει» στα 700 εκατομμύρια, αν συνυπολογιστούν και τα τοκοχρεολύσια.

Αντίστοιχα είναι και τα ετήσια μεγέθη και για τον ΟΑΣΑ, ενώ τα συσσωρευμένα χρέη των δύο οργανισμών ανέρχονται σε 10,7 και 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Ειδικά για τον ΟΑΣΑ, στο υπό κατάρτιση σχέδιο προβλέπεται η ανά εξάμηνο ανακοίνωση οικονομικών εκθέσεων, ώστε αμέσως μόλις εντοπίζεται στροφή προς το έλλειμμα, να λαμβάνονται έκτακτα μέτρα.

Παράλληλα, εκτός της μείωσης των αποδοχών κατά 20%, η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί, θα περικοπούν οι δευτερεύουσες απολαβές, ώστε να μην ξεπερνούν το 8% των κύριων, ενώ περίπου 2.000 εργαζόμενοι θα μεταταχθούν ή θα συνταξιοδοτηθούν, με στόχο να εξοικονομηθεί ποσό περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ. Ενίσχυση των οικονομικών από 50 έως και 140 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται και από την αύξηση του εισιτηρίου και τον επανακαθορισμό του στο 1,20 ή 1,50 ευρώ.

Πηγή Ημερησία