Ευρωπρωταθλητής στην ακρίβεια η Ελλάδα

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ενωμένη Ευρώπη δείχνουν ότι η κατάσταση στην ελληνική αγορά είναι τουλάχιστον δραματική, αφού παρουσιάζει σχεδόν τριπλάσιο πληθωρισμό του μέσου όρου της ευρωζώνης.
Το 5,2% του Οκτωβρίου είναι η χειρότερη επίδοση μεταξύ των 16 χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ, με την δεύτερη Κύπρο να… «κείται μακράν» με πληθωρισμό μόλις 3,2%.
Στο σύνολο των 27 χωρών μελών της ΕΕ ο μέσος πληθωρισμός του Οκτωβρίου έφτασε το 4,5% και η χώρα μας είδε μόνο την Ρουμανία να την προσπερνά, με πληθωρισμό 7,9%, ενώ ακολουθεί η Ουγγαρία με 4,3%.
ΠΗΓΗ: Έθνο