Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας

Οι επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν τη σχετική υποδομή για την κάρτα, μέσω της οποίας θα ελέγχεται η προσέλευση και η αποχώρηση του προσωπικού, θα παρέχεται έκπτωση 10% επί των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ αντίστοιχη θα είναι η έκπτωση στις εισφορές των εργαζομένων. Το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι σε online επικοινωνία με την ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας, στην οποία θα διασυνδεθούν οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ. Η σχετική διάταξη, όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2011.
Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης το θεσμό του συμφιλιωτή για την επίλυση διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
Οσον αφορά τη στελέχωση του ΣΕΠΕ, θα αποτελείται από 1.003 επιθεωρητές εργασίας και 280 διοικητικούς υπαλλήλους που θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης. Για τους επιθεωρητές προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η καταβολή πρόσθετης αμοιβής (μπόνους), η οποία όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου «εξαρτάται από το ποιοτικό και ποσοτικό έργο τους». Σημειώνετια πως η επιπλέον αμοιβή θα προέρχεται από τα διοικητικά πρόστιμα που θα επιβάλει το ΣΕΠΕ στις επιχειρήσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία