Ανατροπή σε ωράρια εργασίας και μισθούς

Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα εργασιακά προωθεί η κυβέρνηση στο οποίο προβλέπεται: Μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των ωρών εργασίας, με τη χρήση «ευέλικτων» ωραρίων για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων χωρίς πρόσθετη αμοιβή για τον εργαζόμενο καθώς και στους μισθούς, με καταβολή χαμηλότερων μισθών με επιχειρησιακές συμβάσεις. Επιπλέον, η κυβέρνηση αφήνει ανοικτό παράθυρο για μείωση εισφορών.
Λ. Κατσέλη
Η υπουργός Εργασίας Λ. Κατσέλη μιλώντας σε συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) δήλωσε ότι στις επόμενες εβδομάδες (και πάντως μετά την καθοριστική συνάντηση που θα έχει την ερχόμενη Δευτέρα με την τρόικα) θα προωθήσει στη Βουλή ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αφορά:
1 Τις συλλογικές συμβάσεις και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορεί οι επιχειρησιακές συμφωνίες να προβλέπουν την καταβολή χαμηλότερων (από τις κλαδικές και ενδεχομένως από την ΕΓΣΣΕ) αποδοχών. Οπως είπε η υπουργός στόχος είναι «να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις -και ιδίως στις μικρές- να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ορθώνονται μπροστά τους λόγω της κρίσης, αλλά και να μην επιτραπεί η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας». Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τον έλεγχο των σχετικών επιχειρησιακών συμβάσεων από τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να δικαιολογείται η καταβολή χαμηλότερου μισθού.
2 Την παραχώρηση στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ευελιξίας στη διαχείριση των ωρών εργασίας. Η ισχύουσα νομοθεσία δίδει τη δυνατότητα, κατόπιν συμφωνιών, για την εφαρμογή 10ωρης εργασίας χωρίς πρόσθετη αμοιβή όπως και για την εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Διατηρούνται ωστόσο αρκετές γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αλλαγή ωραρίων και την αναγγελία στις υπηρεσίες.
3 Την αλλαγή του καθεστώτος της Διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών «έτσι ώστε οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να μπορούν να προσφεύγουν ισότιμα στον οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας».
4 Την ηλεκτρονική διασύνδεση ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχουν στις επιχειρήσεις και να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται για την κατάθεση περιοδικών και άλλων δηλώσεων (πρόσληψης, απόλυσης, μεταβολών στους όρους αμοιβής και εργασίας). Ηδη έχει συγκροτηθεί στο υπουργείο ομάδα εργασίας η οποία επεξεργάζεται τις ελάχιστες απαιτήσεις του ηλεκτρονικού συστήματος έτσι ώστε να διευκολύνει, παράλληλα, τον εντοπισμό της αδήλωτης εργασίας.
5 Τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας (δηλαδή των εισφορών). «Το μη μισθολογικό κόστος στη χώρα μας είναι πολύ υψηλό? σε συνεννόηση με τα ασφαλιστικά ταμεία εξετάζουμε πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτό το κόστος για την επιχείρηση και τον εργαζόμενο, έτσι ώστε πραγματικά να αυξηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, η ελληνική οικονομία», είπε η υπουργός. Η Λ. Κατσέλη είπε ότι σε πρώτο στάδιο θα μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων για τις χρονοβόρες διαδικασίες που αντιμετωπίζουν υποβάλλοντας τις δηλώσεις τους σε ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ και ΙΚΑ». Μείωση των εισφορών έχει προαναγγείλει, ήδη, ο διοικητής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ρ. Σπυρόπουλος. Η μείωση θα γίνει μέσω της καθιέρωσης 5 πακέτων «κάλυψης» αντί των 800 που ισχύουν σήμερα (ανάλογα με την ειδικότητα, τις ώρες εργασίας κ.ά.) δυσχεραίνοντας τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών και τους ελέγχους.
Οι αλλαγές που προωθούνται
Επιχειρησιακές συμβάσεις με αμοιβές χαμηλότερες των κλαδικών συμβάσεων είτε της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης.
Ευελιξία στο εργασιακό ωράριο με τη δυνατότητα δεκάωρης εργασίας χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
Αλλαγή στο καθεστώς της δυνατότητας προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
Μειώσεις εργοδοτικών εισφορών μέσω της καθιέρωσης στο ΙΚΑ πέντε «πακέτων» ασφαλιστικής κάλυψης.

ΠΗΓΗ: Ημερησία