Η παρακράτηση φόρου για δημόσιους – ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους

parakrathsh_forouΤο «μαχαίρι» στις μηνιαίες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων έφερε λιγότερες κρατήσεις φόρου. Δημόσιοι υπάλληλοι με τις ίδιες ακριβώς αποδοχές με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα έχουν κάθε μήνα μικρότερη παρακράτηση φόρου. Για παράδειγμα, άγαμος δημόσιος υπάλληλος που παίρνει το μήνα 1.850 ευρώ έχει παρακράτηση φόρου 181,57 ευρώ, ενώ σε έναν άγαμο μισθωτό του ιδιωτικού τομέα με τον ίδιο ακριβώς μισθό η εφορία του κρατάει φόρο 223,31 ευρώ κάθε μήνα.
Κι αυτό γιατί μετά την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα και την αντικατάστασή τους από επιδόματα ύψους 1.000 ευρώ χωρίς τις κρατήσεις (500 ευρώ Χριστούγεννα, 250 για Πάσχα και 250 ευρώ για άδεια) ισχύει νέος τρόπος υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου.
Για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους ο υπολογισμός του φόρου γίνεται πλέον σε 12 μισθούς και όχι στους 14 μηνιαίους μισθούς που παραμένει για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι συνεχίζουν να λαμβάνουν δυο επιπλέον μισθούς (13ο και 14ο). Αυτό προκύπτει από την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία δίνονται οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις το 2011. Οπως ορίζεται στην εγκύκλιο:
1. Ο υπολογισμός του φόρου που παρακρατείται κάθε μήνα στους μισθούς και τις συντάξεις γίνεται με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος.
2. Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης, επί 12 μηνιαίους μισθούς. Στους λοιπούς μισθωτούς -συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης επί 14 μηνιαίους μισθούς.
3. Στους υπόλοιπους μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, το 1/12 του ποσού αυτού, αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων. Ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στο ποσόν που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας, γίνεται αναλογικά με βάση τα δεδομένα του φόρου που αναλογεί στις αποδοχές του μήνα στον οποίο καταβάλλεται το εκάστοτε δώρο (Χριστουγέννων-Πάσχα) ή επίδομα αδείας.
Παραδείγματα
[1] Άγαμος μισθωτός του Δημοσίου λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ, καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ, δώρο Πάσχα 230 ευρώ και επίδομα αδείας 230 ευρώ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.850=22.200 ευρώ
Ετήσιος φόρος κλίμακας: 2.212 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.212*1,5%=33,18 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:
2.212-33,18 =2.178,82/12=181,57 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων:181,57*(450/1.850)=44,16 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα:181,57*(230/1.850)=22,57 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:181,57*(230/1.850)=22,57 ευρώ
[2] Άγαμος μισθωτός του ιδιωτικού τομέα (για τον οποίο το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ισοδυναμεί με δύο μισθούς) λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.850=25.900 ευρώ
Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.174 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.174*1,5%=47,61 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα: 3.174-47,61=3.126,39/14=223,31 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 3.126,39/14=223,31 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 3.126,39/28=111,66 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 3.126,39/28=111,66 ευρώ

ΠΗΓΗ: Ημερησία