Χάνουν επιδόματα οι μετατασσόμενοι

Σε σχετική εγκύκλιο την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης, σημειώνεται πως  όσοι υπάλληλοι μετατάσσονται  από 1/1/2011 από μία υπηρεσία του Δημοσίου σε μία άλλη λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για τη νέα τους θέση χωρίς «να διατηρούν τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στον φορέα από τον οποίο μετατάσσονται ή μεταφέρονται».
Η διάταξη αυτή μάλιστα ισχύει αναδρομικά και για όσους μετατάχθηκαν εντός του 2010.
Ετσι μόνο όσοι είχαν μεταταχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010 μπορούν να διατηρήσουν επιπλέον αποδοχές .
Οι διευκρινήσεις αυτές αφορούν όχι μόνο τον στενό αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (φορείς γενικής κυβέρνησης). ΠΗΓΗ: Ημερησία
Για να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο πατήστε εδώ

ΠΗΓΗ: Τα Νέα