Ποιοι παίρνουν, ποιοι χάνουν το ΕΚΑΣ

ekasΤις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ που θα λάβουν το ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων)
στις 22 Δεκεμβρίου 2010 αλλά και τους συνταξιούχους στους οποίους δεν θα καταβληθεί, περιγράφει σε εγκύκλιό της η αρμόδια διεύθυνση του ΙΚΑ. Στην ίδια εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τις ενέργειες των συνταξιούχων.
Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο του ΙΚΑ:
1 Αναδρομικά από 1/1/2010 μαζί με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου, στις 22/11/2010, θα καταβληθούν τα ποσά του επιδόματος για το έτος 2010 (αυτόματη χορήγηση σε 167.536 παλαιούς δικαιούχους σε περίπτωση αλλαγής κλιμακίου, χορήγηση για πρώτη φορά σε 8.454 νέους συνταξιούχους και επαναχορήγηση σε 9.439 συνταξιούχους, στους οποίους είχε διακοπεί η καταβολή του επιδόματος το 2009 ή και από προηγούμενα έτη).
2 Αποφασίστηκε να συνεχιστεί μεταβατικά η καταβολή του επιδόματος μέχρι και τη σύνταξη του Δεκεμβρίου 2010 σε 14.221
συνταξιούχους, παρόλο που δεν έγινε ταύτιση των στοιχείων τους μεταξύ του ΙΚΑ και του ΚΕΠΥΟ. Σε αυτές τις κατηγορίες η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει επιστολή με την οποία θα ενημερωθούν ότι, επειδή διαπιστώθηκε αδυναμία ταύτισης των στοιχείων τους μεταξύ των αρχείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εκείνων της ΓΓΠΣ (τ. ΚΕΠΥΟ), θα συνεχιστεί η καταβολή του ΕΚΑΣ με τα ίδια ποσά για μεταβατικό διάστημα (μέχρι και την πληρωμή της σύνταξης μηνός Δεκεμβρίου 2010).
Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη δικαιώματος στο εν λόγω επίδομα για το έτος 2010, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31/12/2010 να μεταβούν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους προσκομίζοντας εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, οικονομικού έτους 2009, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο αυτού καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, για να πιστοποιηθούν και να διασταυρωθούν ο ΑΦΜ και τα ακριβή ατομικά στοιχεία τους.
3 Στους συνταξιούχους με μείωση ξένης σύμβασης θα σταλεί από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης επιστολή με την οποία θα ενημερωθούν ότι θα ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ 2010 και τα ποσά συντάξεων που λαμβάνουν από φορέα συνταξιοδότησης του εξωτερικού. Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ το έτος 2010, θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων βεβαίωση του ξένου φορέα με τα ποσά συντάξεων που έλαβαν το έτος 2008 ή βεβαίωση από την τράπεζα στην οποία κατατίθεται η σύνταξη του εξωτερικού, όπου είναι δυνατόν, το αργότερο μέχρι τις 31/12/2010. Για διευκόλυνση των συνταξιούχων, θα ζητηθεί βεβαίωση του ξένου φορέα και με τα ποσά συντάξεων έτους 2009, προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ το έτος 2011.
Για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού θα ζητηθεί, εκτός από τα ανωτέρω, βεβαίωση, νόμιμα μεταφρασμένη, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αντίστοιχη με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας δημόσια αρχή της χώρας όπου κατοικούν με τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν τα έτη 2008 και 2009 και δηλώθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2009 και 2010, προκειμένου να γίνει έλεγχος στο ατομικό και οικογενειακό τους εισόδημα.
4 Σε 8.447 συνταξιούχους θα διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω ελλιπών στοιχείων (διπλοσυνταξιούχοι, συνταξιούχοι θανάτου με πολλαπλότητα κ.λπ.). Σε αυτούς η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει επιστολή, με την οποία θα τους ενημερώνει ότι διακόπτεται η καταβολή του ΕΚΑΣ με την πληρωμή της σύνταξης μηνός Δεκεμβρίου 2010 και ότι μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα και αντίγραφο αυτής, εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2009 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ (στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση προς υποβολή δήλωσης εισοδήματος), καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος του δικαιώματος χορήγησης του ΕΚΑΣ για το έτος 2010.
5 Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει επιστολή σε 15.285 συνταξιούχους στους οποίους διακόπτεται το επίδομα εξαιτίας της υπέρβασης των νέων εισοδηματικών κριτηρίων για το έτος 2010, με την οποία ενημερώνονται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος για το έτος 2010 και ότι γι΄ αυτό διακόπτεται η καταβολή του. Επίσης, ενημερώνονται ότι μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας τους, αν έχουν αντίρρηση γι΄ αυτή τη διακοπή, προσκομίζοντας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (και φωτοαντίγραφό της), εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2009 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη υποχρέωσης εκ του νόμου προς υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να επανελεγχθούν τα εισοδήματά τους.
Από 57,5 έως 230 ευρώ τον μήνα
Σημειώνεται ότι το ΕΚΑΣ θα καταβληθεί αναδρομικά από τις αρχές του έτους στους συνταξιούχους του 2010 καθώς και σε όσους έχουν ετήσιες αποδοχές που υποχώρησαν κάτω από τα νέα εισοδηματικά κριτήρια. Το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται κατά 4%, όσο και η αναπροσαρμογή των συντάξεων το 2008, αφού με τα εισοδήματα εκείνης της χρονιάς, δηλαδή τη φορολογική δήλωση του 2009, θα καταβληθεί το επίδομα. Το νέο ΕΚΑΣ κυμαίνεται από 57,5 έως 230 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τα εισοδήματα των δικαιούχων.
Διευκρινίζεται ότι:
Το νέο ΕΚΑΣ θα καταβληθεί από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΟΓΑ) για όσους συνταξιοδοτήθηκαν το 2010.
Τα ποσά του ΕΚΑΣ (παγωμένα την τελευταία τριετία) θα είναι ίσα με εκείνα που καταβάλλονται σήμερα στους συνταξιούχους και θα χορηγηθούν στους δικαιούχους μαζί με τα τυχόν αναδρομικά (από 1/1/2010 και μετά). Το ποσό του ΕΚΑΣ που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για το 2010 (57,5 έως 230 ευρώ τον μήνα) χορηγείται ανάλογα με τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις, καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έτους 2008.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα